Prata om jobbet för ett bättre arbetsliv

Nu lanserar Vänsterpartiet Prata om jobbet – en del av kampanjen Vi är människor inte maskinerVänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, Josefin Brink, vill att fler lönearbetare ska känna att Vänsterpartiet är deras bästa val 2014.

Klicka på bilden för att komma till kampanjsidan!

– Vi vill att så många som möjligt, arbetare och tjänstemän, i olika branscher och yrken delar med sig av sina berättelser om arbetslivet. Ordet är fritt och vi hoppas att tillräckligt många deltar för att kampanjen ska ge en bild av vilka av arbetslivets problem människor efterlyser lösningar på.

– Poängen med det här arbetssättet är att vi erbjuder lönearbetare i alla yrken och åldrar en kanal för att göra sin röst hörd och påverka politiken. Och den uppgift vi som partiaktiva då tar på oss är att lyssna och ta intryck av det. Förhoppningsvis kommer vi genom den här kampanjen få ett bra underlag för att utveckla och vässa vår politik.

– Idag har vi en märklig debatt där regeringens ”arbetslinje” ställs mot ”bidragslinjen”. Det är en falsk blid av alternativen i svensk politik. Är det någon fråga Vänsterpartiet prioriterar så är det ju allas rätt till arbete. Och till skillnad från  borgarna anser vi att den rätten också omfattar rätten till bra löner och arbetsvillkor. Till inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet.

– Regeringens så kallade arbetslinje har inte lett till fler jobb. Tvärtom. Det som däremot har hänt är att villkoren i arbetslivet har påverkats av den borgerliga politiken. Otryggheten har vuxit, arbetsmiljön blivit sämre och de fackliga organisationernas möjlighet att ta till vara de anställdas intressen har urholkats. Det märks ute på arbetsplatserna. Med den här kampanjen vill vi lyfta upp arbetslivets allt hårdare villkor på den politiska agendan, säger Josefin Brink.

Våren 2013 börjar den andra fasen i kampanjen. Då ska konkreta förslag formuleras och spridas med utgångspunkt i vad som kommit in under insamlingsfasen.

– Vi hoppas vi att alla partimedlemmar kommer att sätta igång med att sprida kampanjsajten och numret till kollegor och vänner, på jobbet, i facket och via facebook. Twitter och andra forum. Och naturligtvis, delta själva med sin berättelse. De flesta vänsterpartister är ju inte heltidspolitiker, utan helt vanliga lönearbetare.