Månadsarkiv: augusti 2013

Vänsterpartiet förordar försiktighets-principen

Hälften av all fisk vi konsumerar i världen kommer från kommersiella fiskeodlingar. Fisken som odlas matas med fiskmjöl men också med sojaproteiner. Fiskmjölet kommer från annan fisk som inte alltid är matfisk, men som är viktig för ekosystemet av andra skäl. Sojaodling bedrivs i huvudsak i Sydamerika och bidrar till avverkningen av regnskog.

För att få fram odlad matfisk, på våra breddgrader i huvudsak lax, så åtgår 2-3 gånger så mycket fisk i form av fiskmjöl, än den framodlade fisken. Det är ett tungt argument för att uppleva skepsis inför den odlade fisken. Ett annat skäl att vara tveksam är den övergödning man kan befara och som det rapporteras om på flera håll i världen, med förstörda vatten, döda bottnar, och algblomning, inte minst från våra egna breddgrader, och Världsarvet Höga Kusten. Detta är både ett lokalt och regionalt problem eftersom detta sker i den redan övergödda östersjön.

Men fiskodlingar kan enligt Naturskyddsföreningen också stundtals vara positiva. Det kan handla om exempelvis odlingar av musslor och ostron eller odling av fisk i urlakade vattendrag, i sjöar som drabbats av vattenregleringar. Det finns också kravmärkta odlingar där man har kontroll på den lokala vattenmiljön och på vilka typer av foderfiskar som används.

Fiskodling bedrivs i Höga kustenområdet och expansion planeras av verksamheten. Länsstyrelsen ska fatta beslut. Som vanligt borde man tillämpa försiktighetsprincipen, det vill säga kan man inte med säkerhet visa att miljöpåverkan lokalt är liten betydelse, så verkar det rimligt att undvika expansion, i naturarvsområdet Höga Kusten, men även i andra vattenområden som kan ta skada av sedvanlig kommersiell fiskodling. Hur ser kontrollerna ut av vattenbruksverksamheten? De som ska fatta beslut, besitter de den kompetens och kunskap som är nödvändig? Odlare har ett intresse av att beskriva problemen som små, och boenden i området har diametralt motsatt uppfattning, dvs odlingarna skapar övergödningsproblem. Objektiv kunskap borde vara möjlig att presentera.

Vår uppfattning är att kommersiell fiskodling bör bedrivas med stor restriktivitet i känsliga vattenområden, att försiktighetsprincipen skall tillämpas enligt ovan, och att samhället i allt högre grad måste ställa höga miljökrav på odlingar, så att dessa bedrivs enligt ekologiska och hållbara principer. Vi förordar därför att den planerade expansionen av odlingarna som planeras i dagsläget avslås, tills större och entydigare kunskap inhämtats och presenterats.

 

Göran Wåhlstedth, ordf Vänsterpartiet Ö-vik

Maria Thunberg, ordf Vänsterpartiet Kramfors

Thomas Lundberg, Distriktsordf V, Västernorrland

Vänsterpartiets dag i Umeå med sommartal av Jonas

18 augusti 12.00 – 16.00 på Gammlia i Umeå

Tal av Jonas Sjöstedt, partiordförande, Ulla Andersson ekonomiskpolitisk talesperson, Mia Grip, gruppledare i Västerbottens läns landsting och Tamara Spiric, kommunalråd och gruppledare i Umeå kommun.

Musik och underhållning. Integrationsprojektet PREI lagar och säljer mat från olika kulturer. Barnaktiviteter med bl.a. gratis hästskjuts. Bagarstugan håller öppet. Povapå-smide. Trevliga vänsterpartister.

Aktiviteterna håller på hela eftermiddagen och varvas med tal. Jonas Sjöstedt talar kl 14.

Alla är varmt välkomna!
Sommartal