Månadsarkiv: februari 2014

Välkomna till medlemsmötet den 26 februari kl. 18.00 på ABF!

Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna till vårt medlemsmöte den 26 februari kl 18.00 på ABF, Järvedsleden 2A.

På mötet kommer vi att fastställa vår lista till kommunvalet. Så tänk igenom om du kan och vill kandidera. Eller vilka andra som du vill föreslå.  Om du inte kan komma på mötet kan du tala med vår styrelse, som fungerar som valberedning, före mötet.

Vi kommer också att få information från ABF samt diskutera vår politik för en bra välfärd utan vinstintressen inom Omsorgen i kommunen.

Självklart bjuder vi på fika.

Välkomna!

Matens pris – om matens miljö- och hälsopåverkan.

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik har bjudit in oss och de andra politiska partierna till en studiecirkel om högaktuella jordbruks – och landsbygdsfrågor i Sverige och världen – frågor som är viktiga för Vänsterpartiet. Studiecirkeln handlar om ett ämne som engagerar, nämligen maten! Rubriken för kursen är Matens pris – om matens miljö- och hälsopåverkan.

Studiecirkeln genomförs i samarbete med Studiefrämjandet med start söndagen den 23/2 kl 14-17. Det blir 6 träffar med avslutning den 6/4. Om du är intresserad – anmäl dig till Studiefrämjandet tel 0660-185 85. Pris: 500 kr + boken ”Jorden vi äter”. Övriga frågor/upplysningar: Jenny Nilsson tel: 0738 – 37 90 62.

Se nedanstående beskrivning:

 

Vill ni ha hjälp med att slipa kunskaperna inför valåret 2014! 

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik kommer att ha en studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet med start söndagen den 23/2 kl 14-17 .

Vår cirkel handlar om högaktuella jordbruks – och landsbygdsfrågor i Sverige och världen samt handlar om ett ämne som står befolkningen varmt om hjärtat och som engagerar, nämligen maten!.

Kort beskrivning på cirkeln:

Matens pris – om matens miljö- och hälsopåverkan.  

Dagens storskaliga och kemikalieintensiva jordbruk, driven av fossila bränslen och konstgödsel har gjort att vi idag har tillgång till exotiska frukter året runt och ett till synes aldrig sinande förråd av allt vi tror oss behöva i rika väst. Men allt har ett pris!

I studiecirkeln läser vi boken ”Jorden vi äter”, har diskussioner och samtal kring de stora konsekvenserna som denna konsumtion och produktion har på miljön och vår hälsa. Aldrig tidigare har priset på mat varit så billigt som idag för oss i de rika länderna och aldrig tidigare har vi fått i oss så stora mängder av kemiska bekämpningsmedel och spridit så mycket gifter till mark och vatten som nu.

Bokens kapitel är ganska korta och lättlästa med många fina bilder.

Träff nr 1: presentation av varandra och planering av cirkeln. Kanske vill ni ändra något i upplägget? Fika.

Träff nr 2: Reflektioner på det vi läst i boken sedan förra träffen. Vi samtalar och diskuterar kring kap. 1 och 2. Gruppuppgifter av olika slag. Fika.

Träff nr 3,4 och 5:  Se träff 2
Vi kommer även att titta på en eller flera dokumentärer/kortfilmer under cirkels träffarna. Varje träff har vi samtal och diskussioner kring 2 kapitel ur boken.

Förslag på frågor att resonera kring på träffarna kan exempelvis se ut som följande:

*Hur kan vi få en förändrad politik och ekonomiskt synsätt?

*vilket ansvar har politiker och vi som medborgare?

*Behövs tillgång till färska grödor året runt och utnyttjar vi det lokala utbudet?

*Är minskad köttkonsumtion ett känsligt ämne?

*Vilka effekter har köttproduktionen på miljön?

*Stor mjölkproduktion och tåliga raser – går det ihop?

*Kan all mat importeras?

*Vägar och köpcentrum på jordbruksmark – hur smart är det?

*Är handelsavtalen rättvisa?

Detta var bara ett axplock på hur frågorna kan se ut som ställs i de olika kapitlen från boken och som man sedan diskuterar kring.

Övriga detaljer:

Startdatum: sön. den 23 februari (6 träffar)

Slutdatum: sön. den 6/4

Uppehållsdatum: v.10 (skolornas vinterlov)

Pris: 500 kr + boken ”Jorden vi äter”

Var: Studiefrämjandets lokaler på apoteksgränd 3

Anmälan: Studiefrämjandet 0660-185 85 (uppge om ni redan har boken ”jorden vi äter”, annars blir den beställd vid anmälningen)

Öviga frågor/upplysningar: Jenny Nilsson tel: 0738 – 37 90 62

Bra valpepp i Kramfors 1 februari

Lördagen den 1 februari deltog medlemmar från vår lokalförening i ett bra ”valpepp”-möte tillsammans med vänsterpartister från Härnösand, Kramfors och Sollefteå i Kramfors. Vår riksdagsledamot Christina Höj Larsen höll på ett utmärkt sätt i ett möte med mycket bra och öppen dialog om de frågor som blir viktiga för oss i valrörelserna inför EU-valet i maj och valen i september. Vi fick många tips och bytte idéer om hur, var och när vi kan jobba på bästa sätt med de olika frågorna och hur vi kan stötta varandra.

Att hälften av deltagarna på dagens valpepp är nya medlemmar säger något om känslan i Vänsterpartiet just nu: Glatt och framåt. Nu ska vi byta regering och politik! Det går bra för partiet, men vi vill och behöver bli fler. Så kom på nästa medlemsmöte den 26 februari kl 18 på ABF!