Årsmöte den 5 april kl 11.00 på ABF

Vänsterpartiet Örnsköldsvik har årsmöte lördagen den 5 april kl 11.00 på ABF. 
På dagordningen står sedvanliga viktiga årsmötesfrågor med rapporter om det gångna året och val av styrelse mm för det kommande. Vi får också en rapport om arbetet med vår lokala valplattform.
Årsmötet har blivit senarelagt pga av att distriktets årskonferens kommer att fortsätta den 29 mars, som vi från början hade satt som mötesdag.
VÄLKOMNA!