Valplanering på medlemsmötet den 11 mars

På medlemsmötet den 11 mars deltog i vanlig ordning ett par nya medlemmar!

Vi ägnade större delen av mötet till att komponera vår lista till kommunvalet. Listan är i princip klar men styrelsen fick i uppdrag att få bekräftelse på de sista namnen. När detta är gjort kommer listan att publiceras.

Diskussionen om vår valplattform har börjat på vår medlemsgrupp på nätet. För att sammanställa ett förslag utsågs en valplattformsgrupp med Gunnar Fors (sammankallande), Anna Sjöberg, Hannes Berggren, Mattias Hamberg, Barbro Eriksson och Marita Jacobsson. Ambitionen är att komma med ett förslag till årsmötet, som bestämdes till den 5 april.

Leena Salminen informerade oss om det arbete Finska Föreningen nu lägger ned för att Örnsköldsviks kommun skall bli ett s.k. förvaltningsområde för finska språket.

Hannes Berggren informerade att det nu är klart med ett möte om 6-timmars arbetsdag den 12 maj, då Brath AB som infört detta kommer att medverka. Vi försöker också få hit Liselotte Olsson, som är 3:e namn på EU-vallistan, till ett offentligt möte i maj inför EU-valet den 25 maj.