Månadsarkiv: maj 2014

Nu bildas Ö-vik mot rasism

Hannes Berggren har tagit initiativ till att bilda den partipolitiskt obundna gruppen Ö-vik mot rasism. Gå in på gruppens Facebook-sida och ”gilla” den liksom över 300 personer gjort – redan efter en dag!

I dagens Örnsköldsviks Allehanda skriver Hannes om varför det är viktigt att vi nu minns vårt förflutna och tillsammans arbetar aktivt mot rasism och fascism.

Du hittar artikeln här.

Vänsterpartiet ökade i EU-valet – men…

Ett stort tack till alla 1053 väljare i kommunen som röstade på Vänsterpartiet i EU-valet!

Vi gläder oss åt en ökning med 204 röster eller 0,5% till 5,4%. Det inspirerar oss till fortsatta insatser både i vardagspolitiken och i valrörelsen inför valen 14 september.

Vi gläder oss också åt att väljarna både i landet och kommunen kraftigt markerat att man, precis som vi, vill ha en aktiv grön klimat- och miljöpolitik och vill stärka de feministiska och anti-rasistiska krafterna. Stort grattis Miljöpartiet och Feministiskt initiativ till ett bra valresultat.

Men – allt är inte positivt. Även om vänstern gått fram i flera länder så har också extremhögern och främlingsfientliga partier stärkts på ett oroväckande sätt. Sverigedemokraternas framgångar, också här i röda Norrland, är en uppmaning till oss och arbetarrörelsen i övrigt, att än tydligare visa hur våra visioner och konkreta politiska förslag kan skapa framtidstro, jobb åt alla och värna välfärden. För alla oavsett var vi är födda, vilken hudfärg, sexuell läggning eller religion vi har.

Via den här länken kan man studera valresultatet i detalj, från valdistrikt (t ex Gideå, V:s bästa distrikt i kommunen) till hela landet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/EU/Valgrafik

Inga avgifter i primärvården

Vänsterpartiet vill prioritera primärvården i höstens val.

Vänsterpartiets toppkandidater i landstingsvalet skriver i en debattartikel i dagens Örnsköldsviks Allehanda hur man vill prioritera framför allt primärvården. Det behövs också fler vårdplatser på våra tre sjukhus, överbeläggningar är inte acceptabla.

Vänsterpartiet behövs i en ny majoritet i landstinget. Vi behöver inte bara en ny majoritet utan även en ny politik, där våra gemensamma resurser går till vården och välfärden. Inte till vinster.

Förutsättningen för detta är ett starkare Vänsterparti!

Läs artikeln här: http://www.allehanda.se/opinion/debatt/varden-ar-inte-till-salu-1

Torgmöte mot rasism och för ett öppet Örnsköldsvik

KOM TILL TORGET PÅ LÖRDAG!
Det händer mycket i Örnsköldsvik nu på lördag den 17/5.
En bra uppladdning är att delta på
VÄNSTERPARTIETS TORGMÖTE MED MUSIK OCH APPELLER.

När: Kl 12.00 den 17/5
Var: Scenen, Stora Torget
Vad: Musik av
KRETI OCH PLETI
MARIELLE OCH SKROTET
Korta appeller mot rasism och för ett öppet Örnsköldsvik.

VÄLKOMNA!

Inga avgifter när du går till hälsocentralen

Vänsterpartiets kandidater i landstingsvalet, däribland Gunnar Fors från Örnsköldsvik, skriver i länets tidningar om hur Vänsterpartiet vill satsa på vården genom mer resurser till primärvården och våra tre samverkande sjukhus.

Här hittar du debattartikeln:

Vården är inte till salu!
Vi i Vänsterpartiet slår vakt om en effektiv och skattefinansierad vård. Vården behöver mer resurser – som ska gå till våra behov och inte till vinstuttag.

Landstinget Västernorrland måste bli effektivare. Varje skattekrona ska användas optimalt. Det förutsätter att kompetensen och engagemanget hos personalen tas till vara. De måste ha en bra arbetsmiljö, få utveckling och kunna ägna sin tid åt patienterna. Som ett feministiskt parti vill vi uppvärdera de kvinnodominerade yrkena inom vården.

Landstingen måste gemensamt stoppa den osunda bemanningsmarknaden med stafettpersonal.

Vänsterpartiet vill ha en väl rustad primärvård, som det naturliga första steget i vårdkedjan. Då kan också sjukhusen arbeta effektivare. Därför vill vi förstärka primärvården och göra alla besök avgiftsfria.

Primärvården i Västernorrland har inte prioriterats de senaste åren. Ständiga besparingskrav pressar personalen hårt. Hälften av läkartjänsterna är vakanta. Dyra stafettläkare ger dålig kontinuitet och minskad patientsäkerhet.

I dag är 1/3 av vårdcentralerna i länet privata. Erfarenheten säger att dessa ofta blir uppköpta av koncerner, vars mål är att ta ut vinst. Konkurrensen leder då inte till bättre kvalitet utan till utarmning av verksamheterna.

Ersättningssystemen, till exempel kömiljarden, kan leda till att verksamheterna jobbar med fel saker. Nybesök prioriteras framför behandling och återbesök av personer med kronisk problematik.

Vi vill ha fler specialister, förutom allmänläkare, på hälsocentralerna. Då blir det färre remisser till sjukhusen och kortare köer på akutmottagningarna. Primärvårdens insatser för de mest sjuka äldre ska förstärkas. Vi vill också satsa på hälsocentralerna i glesbygd, till exempel genom att erbjuda nedskrivningar av studieskulder för de som tar anställning där.

Vänsterpartiet vill ha tre samverkande sjukhus i länet. Sjukhusvården ska vara likvärdig och tillgänglig för alla. De tre sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik ska samverka effektivt genom länsgemensamma kliniker. Vänsterpartiet vill ta tillvara den kompetens och de resurser som finns på alla orterna så att sjukhusen utvecklas och profileras inom olika specialiteter.

Antalet vårdplatser på sjukhusen har minskat kraftigt i Sverige och är nu bland de lägsta i Europa. Nuvarande situation med överbeläggningar och dålig arbetsmiljö måste upphöra snarast. Sjukhusen behöver fler vårdplatser.

Vänsterpartiet behövs i en ny majoritet i Landstinget. Vi behöver inte bara en ny majoritet utan även en ny politik, där våra gemensamma resurser går till vården och välfärden. Inte till vinster. Förutsättningen för detta är ett starkare Vänsterparti!

Vänsterpartiets kandidater till landstingsfullmäktige

Lars-Gunnar Hultin, Härnösand

Annicka Burman, Sundsvall

Gunnar Fors, Örnsköldsvik

Ulla Olofsson, Kramfors

Thomas Tejle, Sollefteå

Marita Björling, Härnösand

Kenneth Challis, Sundsvall

Marie Hansson, Sollefteå

Medlemsmöte för nya och gamla medlemmar 15 maj

Den 15 maj kl 18.00 har vi i Vänsterpartiet i Örnsköldsvik vårt nästa medlemsmöte.
Som vanligt håller vi till på ABF, Järvedsleden 2 A.
Vi kommer bl a att diskutera hur vi jobbar i slutspurten av EU-valskampanjen och hur vi för ut våra valplattformar för valen i höst.
Vi bjuder på fika.
Ni som redan är medlemmar och NI SOM FUNDERAR PÅ ATT BLI MEDLEMMAR är hjärtligt välkomna!

Demokratidag på MKC

Gunnar Fors från Vänsterpartiet träffade idag tillsammans med andra partiföreträdare en grupp Komvux-elever på MKC Mångkulturellt Center för att prata politik och demokrati. Diskussionen handlade förstås mycket om skolan och integration men även om miljö- och klimatfrågan, kollektivtrafik, behovet av ha – och också jobba – mot visionen av ett hållbart samhälle. Och mycket annat.

Bild MKC demokratidag 140506