Vänsterpartiet gör skillnad även i Landstinget

Självrisk vid vårdskada plockas bort.

På initiativ av Vänsterpartiet har landstingsfullmäktige beslutat att patienter som ersättning för vårdskada inte längre ska behöva betala den självrisk som legat på 2220 kronor. Det är Landstingets försäkring, då ska Landstinget också betala självrisken om något går fel i vården.

Se artikel i Sundsvalls Tidning här.