Tack för stödet Moderater!

Göran Wåhlstedth svarar här på moderaternas insändare i ÖA den 30 augusti om Sekab.

Tack för stödet Moderater!  

”Våra skattepengar ska gå dit de gör nytta”. Vi kan inte hålla med mera. Äntligen har moderaterna förstått!

Ja det är Ö-vikmoderaternas ordförande Johannes Nordin, som skriver detta i ÖA den 30/8. Nu syftar han visserligen inte på att skattepengar inte ska gå till vinstdrivande företag inom vård, skola och omsorg utan på SEKAB-affären. Men han är på rätt väg: ”När skattebetalarnas pengar blir riskkapital, hamnar kommunala kärnverksamheter som skola, vård, och omsorg i skymundan”. Det är som ljuv musik i en vänsterpartists öron!

Det vi i Vänsterpartiet lärt oss av SEKAB-affären är just detta. Kommunens skattepengar ska gå till kärnverksamheten. Riskkapitalisterna borde driva bolag inom riskfyllda branscher.

Nu vill riskkapitalet tyvärr inte ta sådana risker. De vill hellre tjäna pengar där vi skattebetalare är en säker inkomstkälla, och eftersom en utveckling av alternativ till olja och kol är oerhört viktig så måste samhället på något sätt gå in. Kommunen kan och bör ta initiativ inom miljöområdet och också stimulera näringslivsutveckling genom projekt som Etanolpiloten. Men kommunen borde inte, trots att praktiskt taget alla politiker i kommunen då tyckte att det var rätt, ha tagit den här typen av risk. I stället borde staten ha gått in, t ex via Vattenfall, när det privata kapitalet inte ville.

En annan viktig lärdom av SEKAB-affären är vikten av insyn och öppenhet när kommunen är engagerad i bolag. Finns inte alla papper på bordet ska de fram! Inför viktiga beslut måste det vara möjligt med samråd och dialog med t.ex. partiernas styrelser. Väljarna ska kunna se vad som händer, diskutera och utkräva ansvar.

I all kommunal verksamhet ska det alltid vara 100% öppenhet och transparens så att både kommuninnevånarna och de folkvalda, ska ha alla kort på bordet.

Detta är demokratins storhet, och när många får tycka, då tas de bästa besluten.

Vi måste rannsaka oss själva och vara självkritiska och ödmjuka inför det som hänt. Visst är det en enkel lösning att skylla allt på Elvy, men även om vi i Vänsterpartiet inte suttit i beslutande position i Rodret AB så borde vi, och övriga partier, ha reagerat tidigare och mera kraftfullt. Framför allt när fokus ändrades från utveckling av skogsråvara i Sverige till produktion utomlands.

Vi tar ansvar för detta och tänker inte ge oss in i diskussionen om hur mycket pengar kommunen egentligen förlorat genom affären. Det räcker med att konstatera att det har påverkat och kommer att påverka vår gemensamma ekonomi. Men att vi trots det kan göra nödvändiga satsningar på miljön, skolan och omsorgen.

Nu är det viktigt att säkra att, som Johannes Nordin skriver, ”våra skattepengar ska gå dit de gör nytta”, att de går till vård, skola och omsorg och inte hamnar ”i fickorna på privata bolag och riskkapitalister”.

När du röstar i kommunvalet – se till att Alliansen inte får genomföra sina planer att släppa in vinstintresset. Vill du istället att våra gemensamma skattepengar ska gå till det de är ämnade för, vård, skola och omsorg så hoppas jag att du röstar på Vänsterpartiet!

Göran Wåhlstedth
Ordförande för Vänsterpartiet Örnsköldsvik