En röst på Vänsterpartiet gör skillnad.

Vänsterpartiet gör skillnad i Örnsköldsvik.
En valframgång för Vänsterpartiet kan ge en ny röd-röd majoritet i kommunen. Vänsterpartiet kommer i förhandlingar om majoritetens program att föra fram bl.a. partiets förslag om gratis kollektivtrafik och en satsning på skolan med en skolutvecklingsgrupp.

Gunnar Fors talade om detta på Röd Lördag på Torget den 6 september:

”Har ni läst ÖA idag? En intressant artikel har rubriken ”Inga busskort för landsbygdsungdom”. Den handlar om att samhällsbyggnadsnämnden vill avslå ett medborgarförslag om att ungdomar på landsbygden ska få ett busskort så att de kan åka till stan för aktiviteter.

Detta ÄR ett stort problem. Och inte bara för landsbygdsungdomar. Vi vet att ungdomar över hela länet reagerat mot att de nu bara kan åka två resor, dvs till och från skolan, på sitt skolbusskort.

Vi i Vänsterpartiet har ett ännu bättre förslag som vi går till val på. Vi föreslår att kollektivtrafiken i kommunen ska vara gratis för alla.

Det skulle självklart göra det billigare för er som nu åker buss, kanske inte har andra alternativ. Men framför allt skulle det göra bussen till ett alternativ för alla oss som åker bil. Ofta en person i varje bil. Vårt viktigaste argument är att gratis bussar är bra för miljön, att det skulle få fler att åka buss. Inte bara ungdomar utan också vi äldre.

Det här är inte bara ett udda förslag bland alla andra förslag före valet, som det sen inte blir något med efter valet. Vänsterpartiet är idag med och styr i många kommuner i landet. Och i t ex Kiruna är redan kollektivtrafiken gratis, vilket lett till en mycket positiv utveckling.

Det är också så att det här inte är något förslag som skulle ruinera kommunen. När man tittar på kostnaderna ser man att kollektivtrafiken redan idag kostar kommunen mycket. Medan biljettintäkterna är små. Det blir helt enkelt inte mycket dyrare att göra resorna gratis. Tvärtom så skulle vi då få betydligt större nytta av de miljoner vi redan betalar.

Ja men Vänsterpartiet har ju inget inflytande, säger ni kanske.

Säg inte det… Vi har varit ett litet parti. Men vi växer, har fått många nya medlemmar. Och om vi dessutom kan få ökat röststöd så ligger det här förslaget högst upp på vår agenda efter valet.

Vi hoppas förstås på det, men vi är realister så vi tror inte att vi kommer att bli kommunens största parti. Men grejen är att det kan räcka med att vi blir ett större parti. Vi vill ha en fortsatt röd majoritet i kommunen – men en majoritet där Vänsterpartiet är en viktig del. Som t ex i Umeå. I förhandlingarna om regeringsfrågan efter valet kommer Vänsterpartiet att hårt driva vårt förslag om att stoppa vinsterna inom skola, vård och omsorg. På samma sätt kommer vi här i kommunen att förhandla om vi blir en del av majoriteten efter valet. Och då kommer kollektivtrafiken högt upp på vår lista.

En annan prioriterad fråga för oss tar ÖA också upp idag. Det är skolan, där det ser ut som att alla partier nu är överens om att införa mindre barngrupper i förskolan. Det är bra. Men vi är liite luttrade. Det krävs resurser för att göra detta.

Den vanligaste kritiken som möter oss i Vänsterpartiet är att ”ni vill ju bara höja skatterna”. Det vill vi inte. Men vi vågar säga som det är. Det går inte att bara lova höjda utgifter och sedan inte ha förslag om finansiering.

Eller fel av mig – det finns ett förslag om finansiering. Faktiskt både från socialdemokraterna och borgarna. De räknar med besparingar på 15 Mkr per år genom sk ”effektivisering”. Vad betyder det i praktiken? Jo det är att låta tjänstemännen ta beslut som vi politiker ska ta, var kostnaderna ska minska.

Och de beslut de kan ta det är att inte ta in vikarier. Eller att låta bli att reparera när något går sönder. Att minska på underhåll. Resultatet ser vi i form av sk noll-vik inom omsorgen, att en äldre person inte får delta i en aktivitet därför att den personal som skulle följa med är sjuk och ingen vikarie får anställas. Resultatet ser vi också i form av skolgårdar utan lekredskap, skollokaler som inte är anpassade för elever och personal, inga vikarier och då framför allt på skolorna utanför centrala Ö-vik.

Vi vet att här finns stora behov. Men riktigt hur illa det ser ut det vet vi inte. Och det skrämmande är att det vet nog ingen annan heller, det finns ingen samlad bild trots att alla partier även här lovar guld och gröna skogar före valet.

För att det också ska hända något så har vi nu lagt ett förslag om en SKOLUTVECKLINGSGRUPP som ska se till att alla papper kommer på bordet. Hur ser det ut, vad behöver göras för att vi ska få den skola i toppklass som partierna lovar. Eller åtminstone den som lagar och regler, t ex om arbetsmiljön, kräver? Det är nödvändigt att nu ta tag i detta, även om det nog kan komma att kosta t o m mer än de extra medel som vi föreslagit i vårt budgetförslag.

Pappren på bordet! En bra paroll för skolan. Och en bra paroll i alla sammanhang där våra skattepengar används. Vi som medborgare och skattebetalare ska ha insyn. Och bestämma tillsammans. Då blir besluten bäst. Det kallas demokrati.

Det är vår viktigaste lärdom av Sekab-affären. En stor, riskfylld affär på en turbulent marknad. Med ett viktigt syfte – att minska oljeberoendet, förbättra miljön, skapa nya arbetstillfällen. Samhället måste driva på, det sk riskkapitalet vill inte ta risker, de vill hellre tjäna sina pengar på säkra s k ”marknader” som skolan och vården. Men kommunen skulle inte ha gått in i ett så stort och så riskfyllt projekt. Det borde staten ha gjort. T ex genom Vattenfall.

Och om kommunen går in i något – då ska det vara med full insyn och möjlighet till demokratisk diskussion. Det fanns inte i Sekab där från början kommunerna gick in med pengar men inte fick ägarinsyn.

Full insyn gör det lättare att utkräva ansvar. Det är det fina med demokrati och att driva välfärdsverksamheten i offentlig regi. Vi kan välja och välja bort. Nu när det är val så kan vi som väljare utkräva ansvar, välja de som är värda förtroende. Men när vi gör det måste vi också tänka på hur alternativen ser ut.

Om du funderar på att när du röstar visa ditt missnöje med hur kommunen agerat i Sekab-affären – tänk då också på hur alternativen ser ut. Inte bara då att här sitter i princip alla partier i samma glashus. Utan titta på vilka slutsatser har partierna dragit, vad man lärt sig, vad man vill göra nu.

”När skattebetalarnas pengar blir riskkapital, hamnar kommunala kärnverksamheter som skola, vård, och omsorg i skymundan.” Så skrev Ö-vikmoderaternas ordförande i ÖA när han kommenterade Sekab-affären. Mycket klokt sagt, tycker vi. Men vad vill moderaterna och Alliansen göra nu? Jo precis det som han varnar för – man vill sälja ut våra gemensamma tillgångar som Ö-viks Energi och släppa in privata företag inom omsorgen. Två förslag som handlar just om att låta skattebetalarnas pengar hamna hos riskkapitalisterna.

Vi har ett bättre alternativ. Rösta på Vänsterpartiet. Vi kommer inte att gå med på några nya Sekab-äventyr. Och vi kommer inte att gå med på att sälja ut våra gemensamma tillgångar (som i Parken-affären). Vi kommer inte att släppa in vinstdrivna företag inom vård och omsorg.

Välfärden är inte till salu!