Månadsarkiv: oktober 2014

Vänsterpartiet och socialdemokraterna bildar ny majoritet i Örnsköldsvik

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har nu kommit överens om att bilda en gemensam majoritet i kommunfullmäktige under mandatperioden 2014-2018.

Sedan valet har partierna förhandlat och vi är nu överens om politikens inriktning och om fördelning av poster. Överenskommelsen presenterades idag vid en gemensam presskonferens.

De gemensamma politiska prioriteringarna beskrivs i detta dokument:
Överenskommelse Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örnsköldsvik 2014-2018

Vänsterpartiet kommer att få en ordinarie ledamot och en ersättare i
– Kommunstyrelsen
– Bildningsnämnden
– Omsorgsnämnden
– Humanistiska nämnden
– Samhällsbyggnadsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden
– Valnämnden.

Vänsterpartiet får också en ordinarie ledamot och ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott och därmed även i Krisledningsnämnden och Myndighetsnämnden. I Bildningsnämnden och Omsorgsnämnden får Vänsterpartiet uppdragen som vice ordförande. Vi kommer också i övriga nämnder att ingå i nämndernas presidier (arbetsutskott/beredningsutskott) . Allt detta innebär att vi kan delta från början i beredningen och initieringen av olika ärenden.