Månadsarkiv: november 2014

Den nya röda majoritetens budgetförslag för 2015

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Örnsköldsvik presenterade den 28 oktober sitt gemensamma budgetförslag för Örnsköldsviks kommun 2015.  I budgeten konkretiserar partierna hur vi vill prioritera medlen utifrån den överenskommelse om gemensam politik under mandatperioden, som tidigare presenterats.

Budgetförslaget innehåller mycket av de frågor, som ingick i Vänsterpartiets valplattform för kommunen:
– Satsning på skolan – mer personal, upprustning av lokaler och utemiljöer, mer läromedel mm.
– Satsning på omsorgen – mer personal, ingen privat hemtjänst, valfrihet mellan olika tjänster inom den kommunala hemtjänsten mm.
– Satsning på miljön – handlingsplan för att öka kollektivtrafiken med gratis buss för unga, utredning för att kunna lägga förslag om gratis kollektivtrafik till 2017, solenergi, elladdningsstationer mm.
– Satsning på jobb, framför allt för arbetslösa unga.
– Kommunen ska vara en feministisk arbetsgivare som erbjuder heltider utan delade turer. Och vi ska utreda möjligheterna att införa förkortad arbetstid vid vissa arbetsenheter.
– Och mycket mera.

Här kan du läsa hela budgetförslaget:
BudgetförslagMajoriteten