Månadsarkiv: maj 2015

Internetuppkoppling på kommunens boenden

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Omsorgsnämnden vill arbeta för att alla som bor i våra vård- och omsorgsboenden, LSS-boenden, psykiatriboenden och boende för ensamkommande barn ska ha tillgång till internetuppkoppling och möjlighet till ett större utbud av tv-kanaler.

För personalen inom våra verksamheter, exempelvis inom hemtjänsten, som idag nyttjar olika IT-lösningar för sin dokumentation m.m. finns också ett behov av att säkerställa att det finns tillräcklig datakapacitet för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Vi vill ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att undersöka vad detta skulle innebära för förvaltningens verksamheter, för brukarna, för fastighets- och IT avdelningarna.

I uppdraget ingår att utreda hur en tidplan för uppgradering av internetuppkopplingar och fler valbara tv-kanaler på alla våra boenden kan se ut, samt vilka kostnader som kan uppstå för både verksamheten och brukarna i samband med en sådan uppgradering.

”Vi ser detta som en rättighetsfråga. En allt större del av vår nyhetskonsumtion, kontakt med myndigheter, organisationer och företag sker via nätet. Då är det också viktigt att tillgången till bra internetanslutningar också finns i våra olika boenden”, säger Marianne Vestin, en av initiativtagarna till förslaget.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Omsorgsnämnden