Månadsarkiv: oktober 2015

DEMONSTRATION FÖR SOLIDARITET MED PALESTINA

Palestinavänner i Ö-vik bjuder in till en demonstration för solidaritet med Palestina.
Tid: Onsdag den 21 oktober kl 15.30.
Plats: Oskargallerian.

Vi går till Stora Torget där det blir några tal.

Landstingsdebatten; Gör ett omtag med fokus på personalen!

Sjukvården är kärnan i vår välfärd. När vi behöver den ska den fungera. Vi ska solidariskt och gemensamt finansiera vården. De som har de största behoven ska få största delen av resurserna.

Detta är Vänsterpartiets utgångspunkter i diskussionen om Landstinget. Vi tar ansvar för att få ordning på ekonomin. Självklart ska verksamheten bedrivas effektivt så vi får bästa möjliga vård för våra skattepengar. Men det blir allt mera tydligt att det viktigaste för att lösa de problem, som de flesta landsting har, inte är att omorganisera och omlokalisera vården. Vården måste tillföras mera pengar!

Sedan landstingsdirektören presenterade sina förslag om flytt av stora delar av verksamheten från Sollefteå (och ursprungligen också Örnsköldsviks) sjukhus har debatten i länet varit het. Debatten har visat att vi idag inte med säkerhet kan säga att de föreslagna åtgärderna verkligen leder till det som är syftet – en bättre ekonomi med fortsatt säker och tillgänglig vård.

Debatten har också visat att det finns alternativ som skulle kunna leda till en bättre och effektivare vård. Och att det finns ett oerhört engagemang och hög kompetens bland landstingets personal. Det visar de olika analyser och rapporter, som nu tas fram på olika håll inom länet. Det finns styrkor med både det lilla och det stora sjukhuset, som vi måste ta vara på.

Vi är beredda ta beslut om förändringar – när vi har bra underlag och konsekvenser är analyserade. Nu måste landstinget göra ett omtag med en ordentlig genomlysning av vården i hela länet. Vad kan göras för att utveckla verksamheterna inom sjukhusens länskliniker och primärvården? Hur kan hela vårdkedjan samarbeta med patienten i centrum? Hur tar vi tillvara de investeringar vi redan gjort, t ex i nya operationssalar?

I den genomlysningen måste personalen och facken ges reella möjligheter att delta. Vi får nu allt för många rapporter om att personalens idéer och synpunkter inte tas tillvara. Hela ledningssystemet behöver ses över.

För Vänsterpartiet är den kanske viktigaste förändring, som måste genomföras i Landstinget, att ge personalen framtidstro, bra utbildningsmöjligheter, en god arbetsmiljö med vettiga arbetstider. Och, inte minst, bra löner.

Vi ingår i den nya rödgröna majoriteten i Landstinget där vi driver, och hittills känt att vi haft stöd, för dessa frågor. Vi hoppas att socialdemokraternas förtroenderåd, som möts i helgen, nu justerar sitt förslag så att vi gemensamt kan göra nödvändiga satsningar på vården – och på personalen.

Återigen – vården måste tillföras tillräckliga resurser!

Lars-Gunnar Hultin, gruppledare
Gunnar Fors, vice ordförande i FPT-nämnden
Vänsterpartiet i Landstinget Västernorrland

(Insändare, publicerad i Örnsköldsvik Allehanda den 10/10 2015)

Välkomna till Oktober månads medlemsmöte

Nästa medlemsmöte har vi tisdagen den 20de oktober, kl 18:00 i vår lokal.
Adress Nytorgsg. 6 C, huset nedanför Lundbergs bageri / ovansidan E4.
Själva lokalen är i källaren och man går in på baksidan av huset, bakom ”pelaren” vid rampen.

Vi i styrelsen gör vårt bästa för att hålla öppet i lokalen varje tisdag mellan klockan 17. till 19. Då man är välkommen förbi för en pratstund eller om man vill kontakta oss om något.

Alla medlemmar, gamla som nya, är förstås välkomna. Även andra intresserade får gärna dyka upp.
Väl mött!

Kåseri: Gratis resor inom kollektivtrafiken -varför inte?

Gratis resor inom kollektivtrafiken -varför inte?

Goda vanor kräver lite eftergifter. Hur många av oss tränar inte, trots att det känns motigt, kanske rentav tråkigt. Men som alla vanor nöts det in, och efter ett tag går det som av sig själv. Samma sak är det med andra vanor, såsom bussåkande och andra sätt av kollektivt resande. Först är det krångligt; man måste hitta kartor och tidtabeller, kanske ta sig mer tid för sin resa. Eller bli överraskad och upptäcka att det tar kortare tid, när tiden för att leta och betala för parkeringsplatser försvinner.

I det största, det handlar om att vänja sig vid ett nytt tankesätt.

Avgiftsfri kollektivtrafik är både praktiskt och ekonomiskt genomförbart. Vi svenskar klarade omställningen från vänster- till högertrafik utan problem, att då nyttja bättre ett befintligt system torde vara enklare än det.

Ett ofta repeterat mantra av motståndarna är att andra delar av samhället, t.ex. vården, skulle bli lidande av större nyttjande av vårt kollektivtrafiksystem. Men hur vet de det?

Räknar dessa människor med de pengar som samhället totalt sparar in vid ett potentiellt minskat resande med bil såsom mindre vägslitage, buller- och luftföroreningar, minskad mängd luftvägssjukdomar och sjukhuskostnader för dessa, ja, ett andra steg mot den ekologiska omställning vi borde ha genomfört för länge sedan?
Och vad om de som idag sitter hemma, eller plankar, för att de inte har råd att resa? Vare sig med taxi eller spårvagn. Vid försök har det visat sig att det är just de som har minst pengar -pensionärer, arbetslösa ungdomar och sjukskrivna som är de som ivrigast tar till sig möjligheten att nyttja gratis kollektivtrafik. Är det inte värt några kronor mer av vår skatt att låta även dom som kom före oss, som arbetat och slitit hela sina liv eller som genom sjukdom och marknadens system aldrig fått en sportslig chans att komma in på arbetsmarknaden, att även dom ska kunna få åka buss till stranden en varm sommardag, eller besöka biblioteket, eller apoteket eller kanske en bio, utan att det ska vara en stor sak som det ska sparas en hel månad inför?

Vad fasar dessa motståndare för? Att våra utanförcentrumköpcentran ska få slå igen och våra stadskärnor måste rustas upp med dussintals småbutiker utifall folk återigen får enkelt att färdas och handla i centrum istället för att slussas medels enpersonsbilar till utanförområdena? Att folk skulle komma ut, umgås, få ett bättre fysiskt och psykiskt liv? Upptäcka att det finns andra värden med livet än kronor och cent?

Med gratis kollektivtrafik kan vi börja bygga en ny samhällsstruktur. En där det är lättare att ta bussen till att hämta och lämna på dagis än med bilen, där kanske cyklar får dominera stadstrafiken inne i stadskärnorna och där man inte anses varandes ett UFO om man säger hej och pratar en stund med resenären bredvid sig.
Att kunna fritt färdas och ta del av det som händer och sker i samhället, det Är viktigt. Och det ska vara tillgängligt för alla, oavsett plånbok.

-Anna Sjöberg, Vänsterpartiet Örnsköldsvik