Kåseri: Gratis resor inom kollektivtrafiken -varför inte?

Gratis resor inom kollektivtrafiken -varför inte?

Goda vanor kräver lite eftergifter. Hur många av oss tränar inte, trots att det känns motigt, kanske rentav tråkigt. Men som alla vanor nöts det in, och efter ett tag går det som av sig själv. Samma sak är det med andra vanor, såsom bussåkande och andra sätt av kollektivt resande. Först är det krångligt; man måste hitta kartor och tidtabeller, kanske ta sig mer tid för sin resa. Eller bli överraskad och upptäcka att det tar kortare tid, när tiden för att leta och betala för parkeringsplatser försvinner.

I det största, det handlar om att vänja sig vid ett nytt tankesätt.

Avgiftsfri kollektivtrafik är både praktiskt och ekonomiskt genomförbart. Vi svenskar klarade omställningen från vänster- till högertrafik utan problem, att då nyttja bättre ett befintligt system torde vara enklare än det.

Ett ofta repeterat mantra av motståndarna är att andra delar av samhället, t.ex. vården, skulle bli lidande av större nyttjande av vårt kollektivtrafiksystem. Men hur vet de det?

Räknar dessa människor med de pengar som samhället totalt sparar in vid ett potentiellt minskat resande med bil såsom mindre vägslitage, buller- och luftföroreningar, minskad mängd luftvägssjukdomar och sjukhuskostnader för dessa, ja, ett andra steg mot den ekologiska omställning vi borde ha genomfört för länge sedan?
Och vad om de som idag sitter hemma, eller plankar, för att de inte har råd att resa? Vare sig med taxi eller spårvagn. Vid försök har det visat sig att det är just de som har minst pengar -pensionärer, arbetslösa ungdomar och sjukskrivna som är de som ivrigast tar till sig möjligheten att nyttja gratis kollektivtrafik. Är det inte värt några kronor mer av vår skatt att låta även dom som kom före oss, som arbetat och slitit hela sina liv eller som genom sjukdom och marknadens system aldrig fått en sportslig chans att komma in på arbetsmarknaden, att även dom ska kunna få åka buss till stranden en varm sommardag, eller besöka biblioteket, eller apoteket eller kanske en bio, utan att det ska vara en stor sak som det ska sparas en hel månad inför?

Vad fasar dessa motståndare för? Att våra utanförcentrumköpcentran ska få slå igen och våra stadskärnor måste rustas upp med dussintals småbutiker utifall folk återigen får enkelt att färdas och handla i centrum istället för att slussas medels enpersonsbilar till utanförområdena? Att folk skulle komma ut, umgås, få ett bättre fysiskt och psykiskt liv? Upptäcka att det finns andra värden med livet än kronor och cent?

Med gratis kollektivtrafik kan vi börja bygga en ny samhällsstruktur. En där det är lättare att ta bussen till att hämta och lämna på dagis än med bilen, där kanske cyklar får dominera stadstrafiken inne i stadskärnorna och där man inte anses varandes ett UFO om man säger hej och pratar en stund med resenären bredvid sig.
Att kunna fritt färdas och ta del av det som händer och sker i samhället, det Är viktigt. Och det ska vara tillgängligt för alla, oavsett plånbok.

-Anna Sjöberg, Vänsterpartiet Örnsköldsvik