Välkommen in!

Välkomna in till medlemsmöte och glöggfika tisdagen 15de december klockan 18:00.

Det här är årets sista sammankomst. Vi fortsätter med diskussionskvällarna och bokcirkeln i januari.

 

Vår lokal har adress Nytorgsg. 6 C, huset nedanför Lundbergs bageri / ovansidan E4.
Själva lokalen är i källaren och man går in på baksidan av huset, bakom ”pelaren” vid rampen.