Månadsarkiv: februari 2016

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE, 28/2

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

den 28 februari kl 11:30 i partilokalen, Nytorgsgatan 6 C.

Hej alla medlemmar i Vänsterpartiet Örnsköldsvik!

Åren går fort. Nu är det åter dags för vårt årsmöte. Ett viktigt möte där vi hoppas att så många som möjligt av partiets medlemmar sluter upp.

Vi vet alla att det blir viktigare och viktigare att vi tillsammans står upp för en progressiv, socialistisk, feministisk och grön politik. Vi behövs som motkraft till de växande högerkrafterna, fascismen och rasismen. Vi behövs för att slå vakt om en skattefinansierad välfärd utan privata vinstintressen.

Vi kan fortsätta att räkna upp viktiga politiska frågor. Som individer har vi lite olika intressen och är engagerade på olika områden, på olika sätt. En del av oss lägger ner mycket tid på partiarbetet eller på arbetet i kommunpolitiken. Andra arbetar politiskt på andra sätt.

Oavsett hur du vill eller kan arbeta politiskt framöver så hoppas vi att du kommer till vårt årsmöte för att träffa andra medlemmar och påverka hur vi ska arbeta framöver.

Programmet för årsmötesdagen ser ut så här:

Kl 11.30
– Årsmötesförhandlingar (Dagordning, verksamhetsberättelse och bokslut bifogas). Om du vill lämna ett förslag genom en motion till årsmötet – skicka det till Gunnar Fors senast 20/2.

Därefter (troligen ca 12.30)
– Partiet bjuder på mat – Staffan Heldner står för menyn.
Sång av Mattias Hamberg och Susann Persson.

När vi ätit, lyssnat och pratat (ca 13.30)
– Information om mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen i kommunen. Malin Hansson, enhetschef på boendena Diamanten och Prisma, samt kommundirektören Magnus Haglund är inbjudna.

Eftersom vi ska servera mat behöver vi veta hur många som kommer och om någon behöver speciell kost. Därför vill vi att du SVARAR på mail eller i en kommentar på medlemssidan på Facebook, HELST SENAST DEN 20/2, och meddelar om du kommer eller inte.
Det är också bra om du besvarar den enkät inför styrelsevalen, som Mattias Hamberg lagt ut i medlemsgruppen.

Enligt uppdrag för styrelsen för Vänsterpartiet Örnsköldsvik
Gunnar Fors

Årsmötesdagordning2016

-Viktigt att notera, att val av kongressledamöter kommer att ske efter årsmöteshandlingarna har avklarats. ~A. Sjöberg

Kalendarium;

BOKCIRKELMÖTE
Den 16 mars, 18:00 -19:30, V-lokalen. ”Innan mörkret faller” av Björn Elmbrant är boken vi är inne på. Alla medlemmar är välkomna, vare sig ni har läst boken eller ej.

Diskussionskvällar: Då vi läser i partiprogrammet och diskuterar (fritt) politiskt. Nu kommer jag (Anna) inte kunna vara där de flesta av kvällarna, men jag föreslår iallafall följande datum;
Onsdagar, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4 och 20/4.
Tid; 18:00 till 19:30 eller hur länge vi vill samspråka.
Alla är välkomna, även icke (ännu) medlemmar.

Artikel, svar på insändare:

V: Ta bussen i stället för bilen ett steg i rätt riktning

Mattias Goldmann ifrågasatte i en insändare huruvida en satsning på gratis kollektivtrafik för alla Örnsköldsvikmedborgare vore en bra idé. För det första måste jag säga att det är roligt att en stor tankesmedja som Fores uppmärksammar lilla Örnsköldsviks kollektivtrafik på det här sättet, så det är klart att Goldmann ska få sig ett ordentligt svar. Det är nämligen vi i Vänsterpartiet som vill göra kollektivtrafiken helt avgiftsfri för alla medborgare i Örnsköldsvik.

I insändaren menade Goldmann att han tagit del av statistik, oklart vilken, som hävdar att det främst är cyklister och gångtrafikanter som börjat ta bussarna sedan bland annat Avesta (som är den kommun han nämner) har infört kostnadsfri kollektivtrafik.

Detta stämmer helt enkelt inte. Om man letar upp Avestas utvärdering från 2013, som hittas med en enkel sökning, säger endast 22 procent av resenärerna att de tidigare hade valt att cykla eller gå. Detta medan hela 39 procent säger att de annars tagit bilen och 5 procent hänvisar till ett annat fordon: möjligen moped, motorcykel eller a-traktor.

Han har helt enkelt fel. Kan det vara så att Goldmann bara gissar?

Han fortsätter därefter med att hävda att det finns bättre sätt att minska koldioxidutsläppen, fortfarande oklart vilka. Om Goldmann har bättre förslag är vi idel öra. Men tills dess kan vi inte blunda för Trafikverkets siffror som säger att så mycket som 30 procent av det totala utsläppet av koldioxid i Sverige kommer ifrån vägtrafiken. Kan vi minska detta genom att få folk att ta bussen i stället för bilen vore det ett steg i rätt riktning.

Avslutningsvis nämner Goldmann Östersunds satsning på avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar som ett positivt exempel. Han menar att detta kan få unga att skjuta upp tiden för att skaffa körkort och bil, vilket Goldmann ser som något positivt. Men tänk dig, Goldmann, om vi kunde behålla kollektivtrafiken kostnadsfri och göra den så bra att dessa ungdomar aldrig behöver skaffa körkort och bil. Visst vore väl det en enorm vinst? Inte bara för dessa människor som på detta sätt kan lägga sina pengar på roligare saker än bil och bensin, utan framför allt för miljön?

Vore inte detta något som en tankesmedja som kallar sig den gröna liberala tankesmedjan borde förorda?

Vi ser fram emot mer diskussion i ämnet framöver, men då vore det praktiskt om tankesmedjan Fores kunde nämna sina källor.

Mattias Hamberg

Vänsterpartiet Örnsköldsvik

Länk till orginalsida, där även en representant från Planka.nu har svarat: Repliker i ordet fritt, ÖA

Artikel: Framträdande politiker polisanmäler tidigare toppchef

Nu polisanmäler en av landstingets politiska toppar, Lars Gunnar Hultin (V), landstingets förre förvaltningschef. En rättslig prövning kommer att bli väldigt viktig, enligt honom.

Det rör de uppmärksammade och frikostiga avtal som tecknats med länsklinikchefer. Lars Gunnar Hultin är en profilerad landstingspolitiker och en viktig kugge i majoritetssamarbetet i landstinget.

Att en person i hans ställning nu väljer att anmäla en tidigare hög chef i landstinget är naturligtvis synnerligen anmärkningsvärt.
Frågan är vilka konsekvenser det får för samarbetet inom majoriteten.

Hultin menar att det är mycket viktig att få en rättslig prövning av frågan, och han hänvisar i anmälan till landstingsjuristens slutsats att Margareta Berglund-Röden grovt överskridit sina befogenheter när hon skrev under avtalet med Länsklinikchefen för kardiologen.

Orsakade ekonomisk skada för landstinget

Avtalet omfattade ersättningar på sammanlagt nära 10 miljoner, långt över den gräns hon hade befogenhet för.
Enligt Hultin har hon orsakat landstinget ekonomisk skada.

– Vi behöver ta reda på om detta är lagligt och dessutom visa allmänhet, personal och chefer att detta är allvarligt.

– Att få prövning blir mycket viktigt, säger Hultin till SVT.

Lars Gunnar Hultin (V) menar i anmälan att Margareta Berglund-Röden gjort sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman och brott mot lagen om offentlig upphandling.

Inte tjänstemännens sak att avgöra.

Han upprörs dessutom av att både tillförordnade landstingsdirektören Inger Bergström och nye förvaltningschefen Nina Fållbäck-Svensson på ett tidigt stadium avfärdade misstanken om brott.

– Det är inte upp till chefer i Landstinget att avgöra om det är lagligt eller inte, menar Lars Gunnar Hultin.

I grund och botten är det en trovärdighetsfråga, menar han.

– Misstroendet ökar och eftersom att vi arbetar och verkar i förtroendebransch, och det här skadar landstinget.

Har stöd för beslutet

Enligt Lars Gunnar Hultin har han stöd av sina partikamrater i landstingsgruppen. Han säger att han skickat ut anmälan till hela gruppen, men ingen har invänt om beslutet att polisanmäla.

– Tvärtom har jag fått många positiva svar, säger han.

Enligt Lars Gunnar Hultin har även många socialdemokrater stöttat honom i beslutet att anmäla.

 

 

 

Länk till svt.se/västernorrland som artikeln har kopierats ifrån;

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/landstingschef-polisanmals

Se även; http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/hela-vansterpartiet-star-inte-bakom-anmalan