Artikel: Framträdande politiker polisanmäler tidigare toppchef

Nu polisanmäler en av landstingets politiska toppar, Lars Gunnar Hultin (V), landstingets förre förvaltningschef. En rättslig prövning kommer att bli väldigt viktig, enligt honom.

Det rör de uppmärksammade och frikostiga avtal som tecknats med länsklinikchefer. Lars Gunnar Hultin är en profilerad landstingspolitiker och en viktig kugge i majoritetssamarbetet i landstinget.

Att en person i hans ställning nu väljer att anmäla en tidigare hög chef i landstinget är naturligtvis synnerligen anmärkningsvärt.
Frågan är vilka konsekvenser det får för samarbetet inom majoriteten.

Hultin menar att det är mycket viktig att få en rättslig prövning av frågan, och han hänvisar i anmälan till landstingsjuristens slutsats att Margareta Berglund-Röden grovt överskridit sina befogenheter när hon skrev under avtalet med Länsklinikchefen för kardiologen.

Orsakade ekonomisk skada för landstinget

Avtalet omfattade ersättningar på sammanlagt nära 10 miljoner, långt över den gräns hon hade befogenhet för.
Enligt Hultin har hon orsakat landstinget ekonomisk skada.

– Vi behöver ta reda på om detta är lagligt och dessutom visa allmänhet, personal och chefer att detta är allvarligt.

– Att få prövning blir mycket viktigt, säger Hultin till SVT.

Lars Gunnar Hultin (V) menar i anmälan att Margareta Berglund-Röden gjort sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman och brott mot lagen om offentlig upphandling.

Inte tjänstemännens sak att avgöra.

Han upprörs dessutom av att både tillförordnade landstingsdirektören Inger Bergström och nye förvaltningschefen Nina Fållbäck-Svensson på ett tidigt stadium avfärdade misstanken om brott.

– Det är inte upp till chefer i Landstinget att avgöra om det är lagligt eller inte, menar Lars Gunnar Hultin.

I grund och botten är det en trovärdighetsfråga, menar han.

– Misstroendet ökar och eftersom att vi arbetar och verkar i förtroendebransch, och det här skadar landstinget.

Har stöd för beslutet

Enligt Lars Gunnar Hultin har han stöd av sina partikamrater i landstingsgruppen. Han säger att han skickat ut anmälan till hela gruppen, men ingen har invänt om beslutet att polisanmäla.

– Tvärtom har jag fått många positiva svar, säger han.

Enligt Lars Gunnar Hultin har även många socialdemokrater stöttat honom i beslutet att anmäla.

 

 

 

Länk till svt.se/västernorrland som artikeln har kopierats ifrån;

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/landstingschef-polisanmals

Se även; http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/hela-vansterpartiet-star-inte-bakom-anmalan