Artikel, svar på insändare:

V: Ta bussen i stället för bilen ett steg i rätt riktning

Mattias Goldmann ifrågasatte i en insändare huruvida en satsning på gratis kollektivtrafik för alla Örnsköldsvikmedborgare vore en bra idé. För det första måste jag säga att det är roligt att en stor tankesmedja som Fores uppmärksammar lilla Örnsköldsviks kollektivtrafik på det här sättet, så det är klart att Goldmann ska få sig ett ordentligt svar. Det är nämligen vi i Vänsterpartiet som vill göra kollektivtrafiken helt avgiftsfri för alla medborgare i Örnsköldsvik.

I insändaren menade Goldmann att han tagit del av statistik, oklart vilken, som hävdar att det främst är cyklister och gångtrafikanter som börjat ta bussarna sedan bland annat Avesta (som är den kommun han nämner) har infört kostnadsfri kollektivtrafik.

Detta stämmer helt enkelt inte. Om man letar upp Avestas utvärdering från 2013, som hittas med en enkel sökning, säger endast 22 procent av resenärerna att de tidigare hade valt att cykla eller gå. Detta medan hela 39 procent säger att de annars tagit bilen och 5 procent hänvisar till ett annat fordon: möjligen moped, motorcykel eller a-traktor.

Han har helt enkelt fel. Kan det vara så att Goldmann bara gissar?

Han fortsätter därefter med att hävda att det finns bättre sätt att minska koldioxidutsläppen, fortfarande oklart vilka. Om Goldmann har bättre förslag är vi idel öra. Men tills dess kan vi inte blunda för Trafikverkets siffror som säger att så mycket som 30 procent av det totala utsläppet av koldioxid i Sverige kommer ifrån vägtrafiken. Kan vi minska detta genom att få folk att ta bussen i stället för bilen vore det ett steg i rätt riktning.

Avslutningsvis nämner Goldmann Östersunds satsning på avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar som ett positivt exempel. Han menar att detta kan få unga att skjuta upp tiden för att skaffa körkort och bil, vilket Goldmann ser som något positivt. Men tänk dig, Goldmann, om vi kunde behålla kollektivtrafiken kostnadsfri och göra den så bra att dessa ungdomar aldrig behöver skaffa körkort och bil. Visst vore väl det en enorm vinst? Inte bara för dessa människor som på detta sätt kan lägga sina pengar på roligare saker än bil och bensin, utan framför allt för miljön?

Vore inte detta något som en tankesmedja som kallar sig den gröna liberala tankesmedjan borde förorda?

Vi ser fram emot mer diskussion i ämnet framöver, men då vore det praktiskt om tankesmedjan Fores kunde nämna sina källor.

Mattias Hamberg

Vänsterpartiet Örnsköldsvik

Länk till orginalsida, där även en representant från Planka.nu har svarat: Repliker i ordet fritt, ÖA