Kalendarium;

BOKCIRKELMÖTE
Den 16 mars, 18:00 -19:30, V-lokalen. ”Innan mörkret faller” av Björn Elmbrant är boken vi är inne på. Alla medlemmar är välkomna, vare sig ni har läst boken eller ej.

Diskussionskvällar: Då vi läser i partiprogrammet och diskuterar (fritt) politiskt. Nu kommer jag (Anna) inte kunna vara där de flesta av kvällarna, men jag föreslår iallafall följande datum;
Onsdagar, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4 och 20/4.
Tid; 18:00 till 19:30 eller hur länge vi vill samspråka.
Alla är välkomna, även icke (ännu) medlemmar.