MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PALESTINA OCH ISRAEL

Välkommen till en föreläsningsserie hållen av Nelson Rivera utifrån hans erfarenheter som följeslagare i Palestina inom EAPPI.(https://www.eappi.org/en)

– Onsdag 13 april kl 18.30 på Gnistan
– Onsdag 27 april kl 18.30 på Gnistan
– Onsdag 4 maj kl 18.30 på Gnistan

KOM OCH TA MED DIG DINA VÄNNER
PÅ DESSA VIKTIGA FÖRELÄSNINGAR/STUDIEMÖTEN
SOM VÄNSTERPARTIET ANORDNAR!