Akut kirurgi hotad i Örnsköldsvik!

Något måste göras – Nu!

Den akuta kirurgin är hjärtat i Örnsköldsviks sjukhus. Nu är den allvarligt hotad!

Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd har på förslag från Vänsterpartiet beslutat att akutkirurgin i Örnsköldsvik ska utvecklas. Trots det har länsverksamhetschefen för kirurgin, som är placerad i Sundsvall, ifrågasatt om verksamheten kan fortsätta. Han har tydligt sagt att hans ambition är att akut kirurgi endast ska finnas i Sundsvall.

På några år har personalläget i Örnsköldsvik försämrats kraftigt. Inom kirurgen har ett antal nyckelpersoner slutat. Det är nu svårt att bemanna med de specialister som behövs för att både bedriva verksamhet och utbilda nya specialister. Detta hänger samman med brister inom arbetsmiljö, samverkan, dialog, ledning och styrning.

Personalens fackliga företrädare har tydligt uttalat vad som nu krävs för att vända situationen:

”En lokal chef med mandat att utveckla verksamheten och med ett arbetsmiljö-, personal och ekonomiskt ansvar hade redan löst det problem som nu landstinget misslyckas med. Det finns redan flera kirurger som tydligt uttalat ett intresse att ta hel- eller deltidsanställning men då krävs en stabilare lokal organisation och en lokal chef med mandat att förhandla med de kirurger som visat intresse.” (Lars Rocksén, ÅLF 15 september).

Vänsterpartiet har länge drivit på för att landstinget ska göra en kraftfull satsning på personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Vänsterpartiet har också lagt förslag om att kommunen och landstinget ska bilda en gemensam organisation för hela vårdkedjan med primärvård, sjukhus, omsorg och hemtjänst. Det är viktiga förslag som vi kommer att fortsätta att driva inför landstings- och kommunalvalet 2018.

Men Landstinget kan inte vänta till efter valet med att rädda den akuta kirurgin i Örnsköldsvik. Om landstingsledningen menar allvar med att man vill behålla och utveckla akutkirurgin i Örnsköldsvik, måste det synas i praktisk handling.

Vänsterpartiet Örnsköldsvik uppmanar därför alla lokala partier och politiker i Örnsköldsvik att tillsammans med oss kräva att Landstinget, på något sätt, nu inför en lokal ledning vid Sjukhuset som har engagemang och mandat att lösa situationen tillsammans med personalen.

Vi kräver en lokal ledning för Örnsköldsviks sjukhus!


Vänsterpartiet Örnsköldsvik
Göran Wåhlstedth
Ordförande