Kallelse till Valkonferens 27 januari

KALLELSE TILL VALKONFERENS
Härmed kallas alla partiföreningar i Vänsterpartiet Västernorrland i enlighet med partistadgarna §§ 136 och 139 till Valkonferens för fastställande av kandidatlistor till riksdagsvalet och landstingsvalet 2018.

Dag: 27 januari 2018
Tid och plats: Meddelas senare

Nominera kandidater
Alla medlemmar och partiföreningar har enligt §§ 138 och 139 möjlighet att nominera kandidater till kandidatlistorna till riksdags- och landstingsvalet. Distriktets valberedning lämnar förslag till listor som valkonferensen ska fastställa. För att valberedningen ska kunna bereda sitt förslag ska förhandsnomineringar av kandidater skickas till valberedningen senast den 15 december 2017.
För att valberedningen ska ha ett bra underlag för sitt arbete är det viktigt att den får in många nomineringar av personer som är tillfrågade och villiga att kandidera. Valkonferensen avgör om partiet ska använda en eller flera listor i landstingsvalet. En viktig faktor för detta är antalet nominerade kandidater från olika delar av länet.
Ange gärna följande uppgifter till varje nominering:
1. Namn, e-postadress, bostadsort och telefonnummer på den som nomineras.
2. Vilket val nomineringen avser.
3. Om den nominerade bör placeras på ”valbar plats”. OBS att vi ska planera för fler mandat än partiet har för närvarande.
4. Kort motivering
5. Namn på den person eller partiförening som nominerar.

Nomineringar skickas till Malin Wågberg, Sundsvall,

Anmäl ombud
Partiföreningarna bör anmäla sina ombud till Valkonferensen senast den 20 januari 2018.
Antal ombud per partiförening (baserat på medlemsantalet den 26 oktober 2017) är; Ånge 2, Sundsvall 12, Timrå 3, Härnösand 6, Kramfors 5, Sollefteå 6 och Örnsköldsvik 8.
Örnsköldsvik den 27 oktober 2017
/Distriktsstyrelsen