Nomineringslista till kommunvalet 2018

Vi har informellt presenterat vårt förslag till vallista för kommunvalet 2018 på årsmötet.
Listan bör snart bli utskickad av vår e-liste administratör G. Fors.
De som är nominerade, eller du som vill stå med på listan, har fram tills medlemsmötet den 13 mars på dig att höra av dig till oss!
Vi behöver få in en undertecknad blankett som försäkrar att du är medveten om att du står på vår lista och givit ditt medgivande till att vara valbar.