Svar på insändaren S: Höjt barnbidrag ger en tryggare uppväxt ÖA 22 mars

Vår duktiga medlem Marie Buhr har skrivit ett svar till insändaren i Allehanda där Sossarna berömmer sig för att ha höjt barnbidraget.

”Som Annika Strandhäll och Eva Sonidsson säkert känner till är det så att det höjda barnbidraget
kom till efter påtryckningar från Vänsterpartiet.
Socialdemokraterna definierar sig numera som ett mittenparti och är inte längre lika intresserade av solidaritet som förr. Ordet solidaritet är numera raderat ur partiets framtidsvisioner och fokuserar nu istället på att plocka upp signalpolitik som tilltalar borgare och högerkrafter med ord som brott, straff och integration. Därför vill vi påminna om att det är Vänsterpartiet som har lyckats driva igenom 80 reformer som alla handlar om att fördela resurser inte bara till de rikaste utan till de som behöver. Dem bäst. Dessa har Vänsterpartiet fått igenom efter tuffa förhandlingar med regeringen, vilka socialdemokraterna sedermera lanserat som sina egna idéer . Att barnbidraget höjts, glasögonbidraget införts för skolbarn samt gratis medicin för alla över 80, beror helt enkelt på att vänsterpartiet trycker på för en politik för alla – inte bara de rikaste.

Insändaren avslutas med orden; ”Genom att investera i våra barn investerar vi också i framtiden och stärker den svenska modellen”. Vi vill då samtidigt påminna om att det finns många barn som inte ryms i den svenska modellen. Som det är idag är samhället skickat och många flyktingbarn mår dåligt i sin väntan på en fredad plats att leva sina liv och bygga sin framtid på. .S-regeringen driver igenom knämätningar och andra tvivelaktiga metoder för att skriva upp barns åldrar och därmed utvisningar. Ångestnöden är stor i den här gruppen unga människor som bara går och väntar, många tar sina liv. Därför klingar det lite illa när Annika S och Eva S skriver om en modell som ger trygghet åt alla – då måste man först fråga sig vilka alla egentligen är. Vi tycker att alla som befinner sig innanför landets gränser ska kunna känna sig trygga och samtidigt vill vi påminna om förslaget att göra FNs barnkonvention till lag. Det är viktigare nu än någonsin. Sveriges ekonomi går som tåget – så vi har råd att hjälpa de här utsatta barnen. Att göra FN konventionen till lag skulle innebära en ökad trygghet som omfattar alla barn – inte bara dom som har en stämpel i passet som intygar att de är svenskar. ”