Månadsarkiv: april 2018

1 Maj

1 Maj 2018

V Ö-vik stödjer Klimatriksdagen

http://klimatriksdagen.se/

Att ta hand om vår förstörda jordglob är det mest viktiga målet för vår och alla andra arters överlevnad. Tyvärr smäller kortsiktiga ekonomiska intressen högre och nu har ett antal människor fått slut med tålamod över förhalningen av omställningen till ett hållbart samhälle.

De har gått ihop och kommer den 4-6 Maj hålla en folkriksdag, kallad Klimatriksdagen, i Stockholm.
Saxat från deras hemsida om vad Klimatriksdagen innebär;

”Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.

Dessa förslag kommer att beredas före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Ambitionen är att tillsammans med motionärerna arbeta fram gedigna förslag till klimatåtgärder. Klimatriksdagens deltagare väljer sedan genom röstning ut de bästa förslagen, som lämnas till representanter för Sveriges riksdag. Efter att Klimatriksdagen avslutats ska vi driva en kampanj för dessa inför riksdagsvalet 2018.”

 

Klimatriksdagens värdegrund:
”Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.”

Idag har Vänsterpartiet Örnsköldsviks ordförande Anna Sjöberg a partigruppens vägnar skrivit under Klimatriksdagens värdegrund och sluter upp oss bakom denna rörelse.

Val 2018 – Rösta Vänster!

Varför ska man röst på Vänsterpartiet Örnsköldsvik?
Jo, titta på filmen så får du veta varför jag, Anna Sjöberg, tykcer att du ska rösta på oss. 🙂

Solig Röd Lördag

Gunnar Eklöf och Kjell Strömstedth talar med en väljare på Röd Lördag

Vänsterpartisterna Staffan Heldner, Gunnar Eklöf och Kjell Strömstedth stog i lördags nere vid Stora Torget, Örnsköldsvik och bjöd på kaffe och socialism.
Du vet väl om att vi finns?
Varannan lördag fram tills valet, och minst en gång i månaden i vanliga fall,  finns vi ute på stan. Så att du lätt ska kunna träffa oss och prata politik med oss.
Hälsningar, Vänsterpartiet Örnsköldsvik

Boka in 1 maj!

Kom och uppmärksamma 1 Maj på Stora Torget Örnsköldsvik med Vänsterpartiet, kl 11-14.
Det kommer traditionsenligt att  serverast förtäring för både kropp och själ, i form av varm mat, engagerande tal och vacker musik.

Debattinlägg: V: Det behövs en lokal sjukhusledning – inte länskliniker

V: Det behövs en lokal sjukhusledning – inte länskliniker

Debattinlägg till Ordet Fritt, Allehanda, 3 april 2018.

Nyligen var Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp inbjuden till akutmottagningen i Sollefteå. Vi fick se hur personalen gör ett fantastiskt jobb. Men vi fick också höra hur sköra patienter, som skulle kunna få vård på ett sjukhus, i dag skickas fram och tillbaka mellan sjukhusen enbart för att länskliniksgränser, regler och klinikledningar förhindrar de ”sunt förnuft-lösningar” som personalen vill göra. Lösningar som i dag hindras av länsklinikchefen, trots att nödvändig personal finns på plats.

Trots att dessa problem (som är tagna ur utvärderingen) i stor utsträckning hänger ihop med stuprörsorganisationen med 19 länskliniker drar konsulterna slutsatsen att den ska bibehållas.

Detta är inte acceptabelt. Vi vet att kollegor i andra partier också besökt mottagningen. Vi hoppas att den kunskap som detta och andra besök i verkligheten gett, gör att vi kan komma överens om de förändringar som behövs.

För Plus-kunder: Analysen ger grönt ljus till länskliniker – men det krävs en rad förbättringar

Vid ett möte nyligen i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) stod den här frågan på dagordningen. Vi behandlade utvärderingen av länsklinikorganisationen. Konsulternas rapport bekräftar till stor del det som personalen på akutmottagningen berättade om. Den tar upp en rad allvarliga problem i organisation och verksamhet, som visar att förändringar behövs för att förbättra samverkan mellan länsklinikerna och inom de tre sjukhusen.

Det handlar om förändringar som minskar vårdskador, ökar invånarnas förtroende för vården, ökar kontinuitet och koordinering, minskar väntetider, skapar bättre förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen, förbättrar arbetsmiljön, ökar ledningens närvaro och tillgänglighet, säkrar patientflödena, förbättrar samverkan med primärvården och kommunerna mm.

Trots att dessa problem (som är tagna ur utvärderingen) i stor utsträckning hänger ihop med stuprörsorganisationen med 19 länskliniker drar konsulterna slutsatsen att den ska bibehållas. Vi delar inte den bedömningen. Däremot ser vi det som värdefullt att rapporten nu får utgöra underlag för dialog med medarbetare och fackliga organisationer om hur problemen kan åtgärdas.

För Plus-kunder: Läkarbrist ökar risk för farliga hyrläkare: ”Belyser den närmast katastrofala situation som primärvården arbetar under”

Jag gjorde en protokollsanteckning med detta innehåll och ställde mig bakom ett förslag från Roger Byström (C) att utvärdera fördelarna med en lokal ledning med en närvarande chef för hela sjukhuset med mandat över rekrytering. En chef som har i uppdrag att samordna och utveckla verksamheten vid sjukhuset.

Vi hade en bra diskussion i nämnden och alla var överens om att det nu är viktigt med en dialog med medarbetarna och facket. Utvärderarna har i princip endast pratat med chefer. Men majoriteten i S och Mp tyckte att vi i oppositionen föregick vad dialogen med medarbetarna kan komma fram till. Det hindrar inte att de nu skriver att de är övertygade att länsklinikerna är rätt väg att gå.

Vi är lika övertygade om att lokal sjukhusledning och införande av sammanhållna vårdområden är rätt väg. Om övriga partier väljer att inte lyssna på de erfarenheter och synpunkter vi nu får från personalen så får väljarna avgöra frågan.

Gunnar Fors (V) Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Artikeln i webbtidningen