1 Maj 2018

Den röda fanan vajade i vinden på första maj och gav en föraning om att vi har vind i seglen inför höstens val den 9 september.
Vår riksdagskvinna och även flyktingpolitisk talesperson Christina Höj Larsen invigningstalade och kunde på punkt efter punkt visa hur vänsterpartiet gjort skillnad i politiken. Genom hårda förhandlingar med socialdemokraterna har vänsterpartiet fått igen 80 välfärdsreformer.
Hon sade också att det finns inget vi och dom och hon talade om vikten av att se oss själva i flyktingbarnet som hotas av avisning.
Det var en dag med många tänkvärda och beslutsamma tal och dagen omramades av vacker musik.