Månadsarkiv: oktober 2018

Vänsterpartiets budget för ett jämlikt och klimatsmart Örnsköldsvik

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR 2019

Ta del av vårt budgetförslag här:
Vänsterpartiets förslag till budget 2019 och plan 2020-2021.

”Sälj inte ut allmännyttan!
Säg ne
j till privata vinstintressen i välfärden – säg nej till LOV!”
Ovanstående står inte i Vänsterpartiets budgetförslag. Efter att ha tagit del av Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag och deras överenskommelse idag den 31 oktober om samverkan blir detta ändå en viktig anledning varför kommunfullmäktige borde anta vårt förslag.

Vi vet att vårt förslag inte kommer att gå igenom. Men allt avgörs inte i fullmäktige. Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt tillsammans med boende och välfärdens anställda för att stänga den dörr som S-ledningen i kommunen nu öppnar.

I vårt budgetförslag står klimatfrågan i fokus. Vi lyfter fram klimatkrisen som den överordnade fråga den nu måste vara i alla verksamheter, allmänna eller privata. Vi vill inrätta ett klimat- och hållbarhetsråd, vi vill aktivera klimatkompensationsfonden så att det lönar sig för förvaltningar och anställda att arbeta och resa klimatsmart. Vi vill fortsätta att utveckla kollektivtrafiken och bygga fler pendlingsparkeringar, gång- och cykelvägar mm eftersom det är nödvändigt att minska utsläppen från bilismen. Dessa och andra klimatåtgärder är så viktiga att göra snabbt att vi vill finansiera klimatinsatser genom lån.

Kommunen måste alltid jobba för att bli mera effektiv. Skattekronorna ska användas till det de är avsedda.  Precis som övriga partier lägger vi in besparingar genom effektiviseringar, utvecklingsinsatser och strukturförändringar. Men till skillnad från S och Alliansen vill vi börja uppifrån och se till att besparingar så långt möjligt inte drabbar eleverna i våra skolor och de äldre i omsorgen.

En viktig fråga för Vänsterpartiet är kompetensförsörjningen till förskolan, skolan och omsorgen. Heltid måste nu bli verklighet även för undersköterskor och andra i omsorgen. Detta finns endast med i Vänsterpartiets budgetförslag. Detsamma gäller våra satsningar på att utbilda vikarier inom skolan och omsorgen samt på att anställa de som jobbat mer än ett år inom omsorgen.

Vi lägger till extra medel till skolan och till omsorgen av det enkla skälet att antalet elever och omsorgsbehövande blir fler. Men går då detta och allt annat vi tar upp i budgetförslaget ihop? Ja det gör det. Kommunen ska ha ett visst överskott i verksamheten och ha råd med de stora investeringar som behövs. Prioriteringar behöver alltid göras. En sådan vi gör är att sätta skolan före ett nytt kulturhus – men vi ser gärna att en kulturscen kan inrymmas i nya gymnasieskolan.

För kommentarer kontakta
Göran Wåhlstedth 070-3383025
Gunnar Fors 073-8119400

 

Pressmeddelande om ledningen av Region Västernorrland

Förödande om det blir ett majoritetssamarbete mellan S, M och L!

Enligt media så önskar S ett styre i Region Västernorrland tillsammans med M och L. I en tid då politikerföraktet blivit större och förtroendet för polItiken mindre sätter det dem knappast i någon god dager att de går samman för att behålla makten. Tre partier som backade i valet medan vi i Vänsterpartiet, C och Sjvp gick framåt.

SML-partierna vill å sin sida fortsätta centraliseringspolitiken och racet mot bottenligan bland regionerna. Vänsterpartiet å andra sidan vill se kraftfulla personalsatsningar för att bryta stafettberoendet, återupprättande av tre akutsjukhus och en annan ledningsstruktur. Regionens sjukhus och hälsocentraler går mot ett prognosticerat underskott för 2018 på -300 mkr samtidigt som det finns stora problem med tillgängligheten till vården. Det är tydligt att förra mandatperiodens politik med omstruktureringar och centraliseringar inte är rätt väg att gå.

– Att fortsätta på den inslagna vägen under förevändning att ta ansvar för länet vore förödande! Regionen behöver en politik som sätter länsinvånarnas rätt till god vård först och som förstår att vi behöver en bättre ledningsstuktur och satsningar på vår personal för att kunna vända på detta, säger Vänsterpartiets gruppledare Isabell Mixter.

– Vi är som det tredje största partiet i regionfullmäktige nu beredda att fortsätta som ett starkt oppositionsparti även om vårt förstahandsval är att finnas med i en majoritet. Vi har aktivt fört samtal med andra partier för att göra det möjligt. Det vore det bästa för Västernorrlands alla patienter och vår personal, säger Nina Orefjärd, 1:a namn på landstingslistan.

För ytterligare information kontakta

Isabell Mixter tel 072-5851889
Nina Orefjärd tel 070-4184947

2018-10-25

Höstuppdatering

Hej
Jag hoppas att ni alla har en bra höst.
Tisdagen den 16 oktober har vi i Vänsterpartiet Örnsköldsvik nästa medlemsmöte. Temat för mötet kommer dels att vara en rapport från vår Förhandlingsdelegation. Som just nu jobbar hårt med vårt kommande budgetförslag samt förhandling med Sossarna om eventuellt majoritetssamarbete.

Vi kommer också att prata lite om valrörelsen och försöka utvärdera arbetet runt det. Därför vill jag be er alla att fundera på följande frågor. Och ni får gärna skicka in slutsatser och tankar till [email protected] Frågorna är i första hand tänkta som stöd till att få igång en diskussion.
1. I årets valrörelse har V Ö-vik mer än förut annonserat i olika media. Vilka annonser har du sett? Vilka tycker du har fungerat bäst? (Videoklipp, tidningsannonser, bussar, skyltar m. fl.)
2. Har du deltagit i något event? (Röd Lördag, Valstånd på torget, dörrknackning, telefonringning, valvaka m.fl.) Vad fungerade bra? Vad kan vi göra bättre?
3. Har du några tankar på om hur vi bättre kan nå ut med vår politik? Något vi inte borde göra som vi gör idag? Lärdomar inför framtiden.

Framtiden, som i det här fallet är redan nästa år då det är EU val 2019.
Innan dess ska våra politiska platser i olika nämnder m. fl. tillsättas. Vi behöver få in nomineringar till dessa. Därför har V(i) bildat en nomineringsgrupp som här kommer med information;

Hej och tack för det stöd alla bidragit med i V:s valarbete som i årets val resulterade i att vi ökade från 3 till 5 mandat i kommunen!
Det innebär också att vi behöver fler som tar på sig uppdrag i kommunens olika nämnder. I en nämnd behövs både ordinarie ledamöter och ersättare.
Tillträde sker i januari-19 för kommande mandatperiod och kommunen anordnar utbildning i samband med det. Även Vänsterpartiet kommer att under hösten – 18 att hålla studiecirkel kring hur kommunen och arbetet däri fungerar.
Nämnderna har sammanträde 1 dag/månad och ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst samt sammanträdesarvode. Man har rätt att vara ledig från sitt arbete för att delta i i nämndens sammanträde.
Anmäl till någon av oss om du kan tänka dig att delta i någon nämnd eller nominera en partikamrat.
Med vänlig hälsning Gunnar Eklöv, Kerstin Lindgren-Fors, Patrik Paulsson

Kalendarium

För att underlätta har styrelsen på prov satt mötesdagar för hela hösten. I januari får vi utvärdera om vilket ni alla tycker fungerar bättre: bestämma datum möte för möte eller ett helt halvår i taget.
Kalendariumet för hösten ser för närvarande ut som följer:
16 oktober: Medlemsmöte i Partilokalen 18:00-20:00
27 oktober Röd Lördag
10-11 november Höstkonferens med distriktet.
14november Medlemsmöte
Lördagen 17 november: eventuellt ett heldagsmöte med diskussioner och samvaro för alla partimedlemmar.
24 november Röd Lördag
12 december eventuellt, Medlemsmöte med julgröt (eller liknande).
15 december Röd Jullördag

Vår medlem Lena Lundblad kommer börja hålla öppet på torsdagar, varannan vecka, mellan kl 11-14, för enklare lunch, diskussioner och skapande i olika former som stickning m.m. (Medtag eget projekt). Start den 25 oktober.
Därtill öppet på Partilokalen varje tisdagskväll mellan 18-19, 20 om det dyker upp folk.
Plus så ska vi komma igång med de studiecirklar, bokcirkel och kulturarrangemang som vi tidigare diskuterat på olika möten. Tider för dessa hittas enklast på medlemsgruppen på Facebok.

Väl mött önskar Anna S och styrelsen.