Pressmeddelande om ledningen av Region Västernorrland

Förödande om det blir ett majoritetssamarbete mellan S, M och L!

Enligt media så önskar S ett styre i Region Västernorrland tillsammans med M och L. I en tid då politikerföraktet blivit större och förtroendet för polItiken mindre sätter det dem knappast i någon god dager att de går samman för att behålla makten. Tre partier som backade i valet medan vi i Vänsterpartiet, C och Sjvp gick framåt.

SML-partierna vill å sin sida fortsätta centraliseringspolitiken och racet mot bottenligan bland regionerna. Vänsterpartiet å andra sidan vill se kraftfulla personalsatsningar för att bryta stafettberoendet, återupprättande av tre akutsjukhus och en annan ledningsstruktur. Regionens sjukhus och hälsocentraler går mot ett prognosticerat underskott för 2018 på -300 mkr samtidigt som det finns stora problem med tillgängligheten till vården. Det är tydligt att förra mandatperiodens politik med omstruktureringar och centraliseringar inte är rätt väg att gå.

– Att fortsätta på den inslagna vägen under förevändning att ta ansvar för länet vore förödande! Regionen behöver en politik som sätter länsinvånarnas rätt till god vård först och som förstår att vi behöver en bättre ledningsstuktur och satsningar på vår personal för att kunna vända på detta, säger Vänsterpartiets gruppledare Isabell Mixter.

– Vi är som det tredje största partiet i regionfullmäktige nu beredda att fortsätta som ett starkt oppositionsparti även om vårt förstahandsval är att finnas med i en majoritet. Vi har aktivt fört samtal med andra partier för att göra det möjligt. Det vore det bästa för Västernorrlands alla patienter och vår personal, säger Nina Orefjärd, 1:a namn på landstingslistan.

För ytterligare information kontakta

Isabell Mixter tel 072-5851889
Nina Orefjärd tel 070-4184947

2018-10-25