Vänsterpartiets budget för ett jämlikt och klimatsmart Örnsköldsvik

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR 2019

Ta del av vårt budgetförslag här:
Vänsterpartiets förslag till budget 2019 och plan 2020-2021.

”Sälj inte ut allmännyttan!
Säg ne
j till privata vinstintressen i välfärden – säg nej till LOV!”
Ovanstående står inte i Vänsterpartiets budgetförslag. Efter att ha tagit del av Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag och deras överenskommelse idag den 31 oktober om samverkan blir detta ändå en viktig anledning varför kommunfullmäktige borde anta vårt förslag.

Vi vet att vårt förslag inte kommer att gå igenom. Men allt avgörs inte i fullmäktige. Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt tillsammans med boende och välfärdens anställda för att stänga den dörr som S-ledningen i kommunen nu öppnar.

I vårt budgetförslag står klimatfrågan i fokus. Vi lyfter fram klimatkrisen som den överordnade fråga den nu måste vara i alla verksamheter, allmänna eller privata. Vi vill inrätta ett klimat- och hållbarhetsråd, vi vill aktivera klimatkompensationsfonden så att det lönar sig för förvaltningar och anställda att arbeta och resa klimatsmart. Vi vill fortsätta att utveckla kollektivtrafiken och bygga fler pendlingsparkeringar, gång- och cykelvägar mm eftersom det är nödvändigt att minska utsläppen från bilismen. Dessa och andra klimatåtgärder är så viktiga att göra snabbt att vi vill finansiera klimatinsatser genom lån.

Kommunen måste alltid jobba för att bli mera effektiv. Skattekronorna ska användas till det de är avsedda.  Precis som övriga partier lägger vi in besparingar genom effektiviseringar, utvecklingsinsatser och strukturförändringar. Men till skillnad från S och Alliansen vill vi börja uppifrån och se till att besparingar så långt möjligt inte drabbar eleverna i våra skolor och de äldre i omsorgen.

En viktig fråga för Vänsterpartiet är kompetensförsörjningen till förskolan, skolan och omsorgen. Heltid måste nu bli verklighet även för undersköterskor och andra i omsorgen. Detta finns endast med i Vänsterpartiets budgetförslag. Detsamma gäller våra satsningar på att utbilda vikarier inom skolan och omsorgen samt på att anställa de som jobbat mer än ett år inom omsorgen.

Vi lägger till extra medel till skolan och till omsorgen av det enkla skälet att antalet elever och omsorgsbehövande blir fler. Men går då detta och allt annat vi tar upp i budgetförslaget ihop? Ja det gör det. Kommunen ska ha ett visst överskott i verksamheten och ha råd med de stora investeringar som behövs. Prioriteringar behöver alltid göras. En sådan vi gör är att sätta skolan före ett nytt kulturhus – men vi ser gärna att en kulturscen kan inrymmas i nya gymnasieskolan.

För kommentarer kontakta
Göran Wåhlstedth 070-3383025
Gunnar Fors 073-8119400