Socialdemokrater – varför går ni emot er egen politik?

På måndag i kommunfullmäktige kommer vi i Vänsterpartiet att ge socialdemokraterna möjlighet att rösta för sin egen politik!

På kommunfullmäktige i Örnsköldsvik den 26 november lägger Socialdemokraterna fram detta förslag i sitt budgetförslag för kommunen:
”Inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling) prövas möjligheten att upphandla hemtjänst och/eller särskilt boende i minst ett område i kommunen.”

För två månader sedan diskuterades denna fråga i fullmäktige. Så här sa då Per Nylén (S) i debatten om privata företag ska tillåtas i hemtjänsten:
”Nu har vi diskuterat den här frågan i hela valrörelsen så nu är snart det mesta sagts. Jag tror att det har varit ganska tydligt att när det gäller LOVen (Lagen om valfrihetstjänster) så är det den här vinstjakten som vi i första hand ser som ett problem. Flykten av skattemedel. Vi kan inte bortse från att 4,7 miljarder försvinner ut ur vårt system som skulle kunna användas till fler händer i verksamheten.”

Jaha, då var det LOV och nu är det LOU. Är det någon skillnad?

Ja det är skillnad. Införs LOV är det fritt fram för alla privata företag som uppfyller kraven att driva verksamhet där de finner det lämpligt. Med LOU är det en upphandling där endast ett företag släpps in. Men det som är lika med LOV och LOU är att ett privat företag får driva äldreomsorg som skattebetalarna betalar. S accepterar nu det man avvisade för två månader sedan – man släpper in ett privat vinstdrivet företag i äldreomsorgen. Precis det som Per Nylén varnade för.

Det har varit ett val och kommunen måste, precis som landet, ha en regering som kan styra. Då är det väl inte så konstigt att S i Ö-vik på det här sättet gör en eftergift till borgarna i Alliansen?

Skillnaden mellan landet och Örnsköldsviks kommun är att i kommunfullmäktige har Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans majoritet!

Vi har nu precis som före valet majoritet för att behålla äldreomsorgen i kommunal regi. Majoritet för att skattebetalarnas pengar ska stanna i verksamheten. Majoritet för att prioritera de äldres möjligheter att välja innehåll i den hemtjänst de får. Majoritet för att ge personalen goda arbetsvillkor och rätt till heltid.

Valet var den 9 september. Debatten i fullmäktige där Per Nylén och andra socialdemokrater var tydliga motståndare till det förslag de nu lägger var den 24 september. Det som hänt sen dess är förhandlingar om ”regeringsmakten” i kommunen. Socialdemokraterna har för att själva kunna sitta i en ”minoritetsregering” valt att göra upp med Alliansen om den politik de själva är emot!

På måndag i kommunfullmäktige kommer vi i Vänsterpartiet att ge socialdemokraterna möjlighet att rösta för den politik de själva har argumenterat så väl för.

Vi instämmer med Glenn Nordlunds (S) inlägg i fullmäktige den 24 september:
”Vi vill att de pengar som skattebetalarna betalar ska gå direkt ut till verksamheten och inte riskera att hamna i vinster. Det är liksom vår grundinställning. Och därför så väljer vi att fokusera på att utveckla verksamheten, den kommunalt bedrivna verksamheten. Att jobba med kvalitet, att jobba med kompetensförsörjning, att se till att vi fortsätter att ha en riktigt bra verksamhet som bedrivs av kommunen.”

Göran Wåhlstedth (V)