Kallelse till distriktsårskonferensen 2019 Vänsterpartiet Västernorrlands län

Kallelse till distriktsårskonferensen 2019
Vänsterpartiet Västernorrlands län

Välkomna till distriktsårskonferensen!
Vänsterpartiet Västernorrlands län håller årskonferens lördag-söndag den 23-24 mars.
Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa, mat och boende för ombud.
Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt regiongruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan kommer att skickas ut senare.
Delar av konferensen kommer att ägnas åt föreläsningar och diskussioner samt trevlig samvaro. Mer detaljerat tidschema och innehåll kommer.
Motioner
Motioner ska ha inkommit till distriktsexpeditionen senast den 9e februari, helst via e-post till adressen [email protected]
Nomineringar
Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Det går bra att nominera som enskild medlem, eller genom beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. De nominerade ska vara tillfrågade. Deadline för nomineringarna är den 9e mars.
Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer skickas till distriktets valberedning, på e-postadressen
[email protected]
Nomineringar till ny valberedning skickas till distriktsstyrelsen senast den 9e februari på e-postadressen [email protected]

Med kamratliga hälsningar,
Ingrid Nilsson,
distriktsordförande