Månadsarkiv: januari 2019

Dagordning, medlemsmöte den 23/1 2019

Onsdagen den 23 januari 2019,
Föreningslokalen, Nytorgsg. 6 C, kl 18:00.

1. Mötet öppnas
2. Ordförande hälsar alla välkomna.
3. Val av Sekreterare
4. Val av Justerare
5. Föregående protokoll 12/12 2018
6. Uppkommande event och aktioner:
Tisdagsöppet, Torsdagsöppet, Röd Lördag 26/1, Kommungruppsmöte 18/2, Arbetsgruppen Miljö, studiecirklar.
Deltagande i Fridays for Future, Samiska nationaldagen 6/2.

7. Kallelse: 17 mars årsmöte.
Förslag på lokal och tid spikas.

Uppmaning att skicka in nomineringar till Valberedningen.
Skicka nomineringar till e-post: Michael. [email protected] eller tala med dem i person.
Valberedning: Michael Carlsson, Dick Olofsson, Thomas Strömstedt.
Alla poster inom Vänsterpartiet Örnsköldsvik väljs på 1år. Därmed är alla poster också öppna till omval.

8. a) Information; Motioner och insändare.
b) Inkomna insändare/motioner.

9. Diskussionspunkter (försöka hålla kort).
a) Lokalen
b) Arbete/-sgrupp Medlemsaktivering.
c) Vad tycker du (aka medlemmarna) om EU? (frågan kommer från Ulla Andersson och har med webbsändningen att göra).
d) Valarbete, EU-val. Ev. bestämma tid för möte för att diskutera EU samt Att arbeta i Opposition, vidare.
10. Övriga frågor
a) Nomineringar till uppdrag SKL ( sista dag till nominering, ev. ska vi skippa detta??)
b)

11. Nästa medlemsmöte 23 mars

Medlemsmötet avslutas strax innan kl 18:00. Därefter deltar vi i/tittar på Jonas Sjöstedts webbsändning till medlemmarna via Youtube.

Fika

Brev till alla medlemmar från Jonas Sjöstedt (V)

Hej,
Jag har i dag presenterat hur vi kommer att rösta på fredag. Vi har efter långa diskussioner i partistyrelsen landat i att vi trycker på gula knappen och väljer att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Vänsterpartiet kommer alltså att avstå i statsministeromröstningen, men vi kommer göra det med ett misstroendelöfte. Det innebär att Stefan Löfven kan tillträda som statsminister, men misstroendelöftet innebär att det blir en mandatperiod då han måste respektera våra röda linjer. Annars avsätter vi honom. Det gjorde vi med regeringen Carlsson 1991, och det kan vi göra igen.

Hade alternativet varit ett nyval, då hade vi varit beredda att ta det. Men så ser inte situationen ut. Vi litar inte på att Centerpartiet och Liberalernas antirasistiska principer skulle hålla om Löfven faller. De är helt enkelt för rädda för ett nyval. Det troliga alternativet till Löfven är inte nyval – det är Kristersson. En nej-röst på fredag skulle med största sannolikhet leda till att vi redan nästa vecka får en blåbrun Kristersson-regering. Samma usla högerförslag om marknadshyror och försämrad anställningstrygghet skulle då antagligen komma tillbaka, samtidigt som SD släpps in i värmen och ges avgörande politiskt inflytande över Sverige. Resultatet skulle bli att människor drabbas både av dessa förslag och värre och av SD:s rasism. För att stoppa de här förslagen behöver vi gå en annan väg. Det är den väg vi har valt.

Den överenskommelse som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har gjort innehåller högerförslag som skulle göra Sverige till ett sämre land att leva i. Sådant som marknadshyror och försämrad anställningstrygghet är förslag som alla till vänster vill stoppa. I vår roll som vågmästare kommer vi att göra det. Lägger regeringen fram lagförslag om marknadshyror och försämringar i anställningstryggheten, kommer vi att väcka en misstroendeförklaring. Kort uttryckt: då fäller vi regeringen Löfven.

Vi är många, även långt utanför vårt parti, som vill stoppa överenskommelsens högerförslag. Under tiden de utreds och processas, sådant tar år, kommer vi att vara många som arbetar tillsammans för att bygga upp ett tryck. Klausulen om att Vänsterpartiet inte ska något politiskt inflytande i svensk politik är i praktiken tillintetgjord. Vi har säkrat att om Löfven bildar regering, så kommer Vänsterpartiet att ha ett politiskt inflytande under den kommande mandatperioden.

Stefan Löfven har också lovat att om han får bilda regering så kommer han att försvara de jämlikhetsreformer som Vänsterpartiet fick igenom under förra mandatperioden. Han har även lovat att han då står upp för att de av våra reformer som försvann i och med M- och KD-budgeten ska återinföras.

Det är viktigt att komma ihåg, att när Socialdemokraterna har tappat sin ideologiska kompass så finns vi här. Vi är inte rädda för att ta fajten för hyror som vanligt folk har råd med. Vi kommer alltid att försvara trygga jobb. Det kommer att kräva mycket, men vi ser fram emot att göra det tillsammans med fackföreningsrörelsen, hyresgäströrelsen, feminister och klimataktivister. Vänsterpartiet kommer att ha förslagen, engagemanget och ett brett folkligt stöd.

Det nya politiska läget innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med C och L kommer att arbeta för att införa marknadshyror, försämrad arbetsrätt och annan högerpolitik. Vänsterpartiet kommer arbeta för att stoppa det.

Låt det vara tydligt: vi är inte någon del av deras överenskommelse. Vi är vänsteroppositionen.

Jonas Sjöstedt