Dagordning, medlemsmöte den 23/1 2019

Onsdagen den 23 januari 2019,
Föreningslokalen, Nytorgsg. 6 C, kl 18:00.

1. Mötet öppnas
2. Ordförande hälsar alla välkomna.
3. Val av Sekreterare
4. Val av Justerare
5. Föregående protokoll 12/12 2018
6. Uppkommande event och aktioner:
Tisdagsöppet, Torsdagsöppet, Röd Lördag 26/1, Kommungruppsmöte 18/2, Arbetsgruppen Miljö, studiecirklar.
Deltagande i Fridays for Future, Samiska nationaldagen 6/2.

7. Kallelse: 17 mars årsmöte.
Förslag på lokal och tid spikas.

Uppmaning att skicka in nomineringar till Valberedningen.
Skicka nomineringar till e-post: Michael. [email protected] eller tala med dem i person.
Valberedning: Michael Carlsson, Dick Olofsson, Thomas Strömstedt.
Alla poster inom Vänsterpartiet Örnsköldsvik väljs på 1år. Därmed är alla poster också öppna till omval.

8. a) Information; Motioner och insändare.
b) Inkomna insändare/motioner.

9. Diskussionspunkter (försöka hålla kort).
a) Lokalen
b) Arbete/-sgrupp Medlemsaktivering.
c) Vad tycker du (aka medlemmarna) om EU? (frågan kommer från Ulla Andersson och har med webbsändningen att göra).
d) Valarbete, EU-val. Ev. bestämma tid för möte för att diskutera EU samt Att arbeta i Opposition, vidare.
10. Övriga frågor
a) Nomineringar till uppdrag SKL ( sista dag till nominering, ev. ska vi skippa detta??)
b)

11. Nästa medlemsmöte 23 mars

Medlemsmötet avslutas strax innan kl 18:00. Därefter deltar vi i/tittar på Jonas Sjöstedts webbsändning till medlemmarna via Youtube.

Fika