Extra medlemsmöte under Kommungruppsmötet den 18de februari.

17:30 på måndag, 18de februari, är nästa Kommungruppsmöte.
Alla ordinarie och ersättare i KF och nämnder är kallade, och alla medlemmar är välkomna att delta.

Mötet kommer att gästas av Erik Bagger som kommer berätta om kommunens fastigheter för oss och svara på frågor.

Därefter kommer vi bryta in med ett kortare extra medlemsmöte.
Vi behöver fastställa ombud till DistriksÅrsKonferensen i mars, samt nominera till distriktstyrelsen.
Vi har även en rapport från Vänsterpartiets kongress att se fram emot, samt ett par andra frågor.

Efter det tar ordinarie kommungruppsmöte över och fortsätter, med diskussioner kring vad som sker i nämnderna just nu.
Välkomna