Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2020

Nödläge för klimatet kräver budget efter behov
Klimatkrisen är akut! Politikens ansvar är att vända utvecklingen och inte stoppa huvudet i sanden. Örnsköldsviks kommun måste därför utlysa nödläge för klimatet. Vänsterpartiets förslag till budget för 2020 har detta som utgångspunkt.

Läs hela budgetförslaget här:
Vänsterpartiets budgetförslag

Se vidare under fliken Kommunpolitik.