Vänsterpartiets budgetförslag


Klimatet – välfärden – landsbygden

Vänsterpartiets förslag till budget för 2021 med plan för 2022–2023 utgår från att vi som bor i Örnsköldsviks kommun får bäst förutsättningar att utvecklas och leva ett bra liv i ett jämlikt och jämställt samhälle där vi gemensamt tar ansvar för välfärd och hälsa för alla, inte bara för några få.

Läget i kommunen, regionen, Sverige och världen i övrigt gör att insatser mot klimatkrisen är den viktigaste frågan under budgetperioden. Landsbygdsutveckling blir då strategiskt viktigt.

Förslaget bygger på det samhällskontrakt som arbetarrörelsen och andra folkrörelser är bärare av – alla bidrar utifrån sina förutsättningar för att vi tillsammans ska uppfylla våra och samhällets behov.

För ett hållbart och jämlikt Örnsköldsvik ska kommunen under budgetperioden ha fokus på

  • klimatet
  • välfärden och
  • landsbygdsutveckling 

Här kan du ta del av hela budgetförslaget:
Vänsterpartiets budgetförslag 2021-2023