Företrädare

Styrelse Vänsterpartiet i Örnsköldsvik 2018

Ordförande: Anna Sjöberg
e-post: [email protected] 

Vice Ordförande: Kerstin Lindgren-Fors

Kassör: Gunnar Fors
e-post: [email protected]
tel: 073-8119400

Övriga ledamöter:
Göran Wåhlstedth
Marie Buhr
Héctor Lopez Ortega
Gunnar Eklöf

Ersättare:
Barain Husseini
Patrik Paulsson
Kjell Strömstedt
Staffan Heldner
Johnny Eriksson

Ledamöter i kommunfullmäktige

Ordinarie:                                           

Göran Wåhlstedth, gruppledare
e-post: [email protected]
tel: 070-3383025
Anna Sjöberg,
e-post: [email protected]
Susanne Persson, 

Ersättare:
Gunnar Eklöf
Gunnar Fors

 

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ordinarie: Göran Wåhlstedt
Ersättare: Patrik Paulsson

 

Ledamöter i kommunala nämnderna

Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie Patrik Paulsson, ersättare Susann Persson

Humanistiska nämnden
Ordinarie Hector López Ortega, ersättare Marita Johansson

Omsorgsnämnden
Ordinarie/vice ordförande Gunnar Eklöf, ersättare Kerstin Lindgren-Fors

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie Anna Sjöberg, ersättare Pauli Muhonen

Bildningsnämnden
Ordinarie/vice ordförande Göran Wåhlstedth, ersättare Thomas Strömstedt

Kommunrevisionen
Ordinarie Ove Johnsson