Företrädare

Styrelse Vänsterpartiet i Örnsköldsvik

Ordförande: Göran Wåhlstedth
e-post: [email protected]
tel: 070-3383025

Kassör: Gunnar Fors
e-post: [email protected]
t
el: 073-8119400

Övriga ledamöter:
Anna Biadora Sjöberg
Héctor Lopez Ortega
Gunnar Eklöf

Ersättare: Marie Buhr, Thomas Strömstedt, Kjell Strömstedt och Staffan Heldner.
Ersättare:
Marie Buhr
Thomas Strömstedt
Kjell Strömstedt
Staffan Heldner

Ledamöter i kommunfullmäktige

Ordinarie:                                           

Göran Wåhlstedth, gruppledare
e-post: [email protected]
tel: 070-3383025
Anna Sjöberg,
e-post: [email protected]
Susanne Persson, 

 

Ersättare:
Gunnar Eklöf
Gunnar Fors

 

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ordinarie: Göran Wåhlstedt
Ersättare: Patrik Paulsson

 

Ledamöter i kommunala nämnderna

Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie Patrik Paulsson, ersättare Susann Persson

Humanistiska nämnden
Ordinarie Hector López Ortega, ersättare Marita Johansson

Omsorgsnämnden
Ordinarie/vice ordförande Gunnar Eklöf, ersättare Kerstin Lindgren-Fors

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie Anna Sjöberg, ersättare Pauli Muhonen

Bildningsnämnden
Ordinarie/vice ordförande Göran Wåhlstedth, ersättare Thomas Strömstedt

Kommunrevisionen
Ordinarie Ove Johnsson