Företrädare

Styrelse Vänsterpartiet i Örnsköldsvik 2018

Ordförande: Kerstin Lindgren-Fors
e-post: [email protected] 
tel: 070-3523993

Kassör:Michael Carlsson

Övriga ledamöter:
Ulla Grundberg Larsson
Kjell Strömstedt
Maria Henriksson

Ersättare:
Cecilia Wendt
Lena Salö
Ulrica Ödebygd

Gruppledare kommunen:
Göran Wåhlstedth

Ledamöter i kommunfullmäktige

Ordinarie:                                           

Göran Wåhlstedth, gruppledare
e-post: [email protected]
tel: 070-3383025
Anna Sjöberg

e-post: [email protected]
Marie Buhr
e-post: [email protected]
Gunnar Eklöf
e-post: [email protected]
Baran Hosseini
e-post: [email protected]

Ersättare:

Johnny Eriksson
Kerstin Lindgren-Fors
Gunnar Fors

 

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ordinarie: Göran Wåhlstedt
Ersättare: Gunnar Fors

 

Ledamöter i kommunala nämnderna

Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie Patrik Paulsson, ersättare Lena Salöl

Humanistiska nämnden
Ordinarie Hector López Ortega, ersättare Inga-Lill Lindholm

Omsorgsnämnden
Ordinarie/vice ordförande Ulla Grundberg Larsson, ersättare Michael Carlsson

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie Johnny Eriksson, ersättare Ulrica Ödebygd

Bildningsnämnden
Ordinarie/vice ordförande Gunnar Eklöf, ersättare Maggie Eriksson