Vänsterpartiet Örnsköldsvik

Inga avgifter i primärvården

Vänsterpartiet vill prioritera primärvården i höstens val.

Vänsterpartiets toppkandidater i landstingsvalet skriver i en debattartikel i dagens Örnsköldsviks Allehanda hur man vill prioritera framför allt primärvården. Det behövs också fler vårdplatser på våra tre sjukhus, överbeläggningar är inte acceptabla.

Vänsterpartiet behövs i en ny majoritet i landstinget. Vi behöver inte bara en ny majoritet utan även en ny politik, där våra gemensamma resurser går till vården och välfärden. Inte till vinster.

Förutsättningen för detta är ett starkare Vänsterparti!

Läs artikeln här: http://www.allehanda.se/opinion/debatt/varden-ar-inte-till-salu-1

Torgmöte mot rasism och för ett öppet Örnsköldsvik

KOM TILL TORGET PÅ LÖRDAG!
Det händer mycket i Örnsköldsvik nu på lördag den 17/5.
En bra uppladdning är att delta på
VÄNSTERPARTIETS TORGMÖTE MED MUSIK OCH APPELLER.

När: Kl 12.00 den 17/5
Var: Scenen, Stora Torget
Vad: Musik av
KRETI OCH PLETI
MARIELLE OCH SKROTET
Korta appeller mot rasism och för ett öppet Örnsköldsvik.

VÄLKOMNA!

Inga avgifter när du går till hälsocentralen

Vänsterpartiets kandidater i landstingsvalet, däribland Gunnar Fors från Örnsköldsvik, skriver i länets tidningar om hur Vänsterpartiet vill satsa på vården genom mer resurser till primärvården och våra tre samverkande sjukhus.

Här hittar du debattartikeln:

Vården är inte till salu!
Vi i Vänsterpartiet slår vakt om en effektiv och skattefinansierad vård. Vården behöver mer resurser – som ska gå till våra behov och inte till vinstuttag.

Landstinget Västernorrland måste bli effektivare. Varje skattekrona ska användas optimalt. Det förutsätter att kompetensen och engagemanget hos personalen tas till vara. De måste ha en bra arbetsmiljö, få utveckling och kunna ägna sin tid åt patienterna. Som ett feministiskt parti vill vi uppvärdera de kvinnodominerade yrkena inom vården.

Landstingen måste gemensamt stoppa den osunda bemanningsmarknaden med stafettpersonal.

Vänsterpartiet vill ha en väl rustad primärvård, som det naturliga första steget i vårdkedjan. Då kan också sjukhusen arbeta effektivare. Därför vill vi förstärka primärvården och göra alla besök avgiftsfria.

Primärvården i Västernorrland har inte prioriterats de senaste åren. Ständiga besparingskrav pressar personalen hårt. Hälften av läkartjänsterna är vakanta. Dyra stafettläkare ger dålig kontinuitet och minskad patientsäkerhet.

I dag är 1/3 av vårdcentralerna i länet privata. Erfarenheten säger att dessa ofta blir uppköpta av koncerner, vars mål är att ta ut vinst. Konkurrensen leder då inte till bättre kvalitet utan till utarmning av verksamheterna.

Ersättningssystemen, till exempel kömiljarden, kan leda till att verksamheterna jobbar med fel saker. Nybesök prioriteras framför behandling och återbesök av personer med kronisk problematik.

Vi vill ha fler specialister, förutom allmänläkare, på hälsocentralerna. Då blir det färre remisser till sjukhusen och kortare köer på akutmottagningarna. Primärvårdens insatser för de mest sjuka äldre ska förstärkas. Vi vill också satsa på hälsocentralerna i glesbygd, till exempel genom att erbjuda nedskrivningar av studieskulder för de som tar anställning där.

Vänsterpartiet vill ha tre samverkande sjukhus i länet. Sjukhusvården ska vara likvärdig och tillgänglig för alla. De tre sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik ska samverka effektivt genom länsgemensamma kliniker. Vänsterpartiet vill ta tillvara den kompetens och de resurser som finns på alla orterna så att sjukhusen utvecklas och profileras inom olika specialiteter.

Antalet vårdplatser på sjukhusen har minskat kraftigt i Sverige och är nu bland de lägsta i Europa. Nuvarande situation med överbeläggningar och dålig arbetsmiljö måste upphöra snarast. Sjukhusen behöver fler vårdplatser.

Vänsterpartiet behövs i en ny majoritet i Landstinget. Vi behöver inte bara en ny majoritet utan även en ny politik, där våra gemensamma resurser går till vården och välfärden. Inte till vinster. Förutsättningen för detta är ett starkare Vänsterparti!

Vänsterpartiets kandidater till landstingsfullmäktige

Lars-Gunnar Hultin, Härnösand

Annicka Burman, Sundsvall

Gunnar Fors, Örnsköldsvik

Ulla Olofsson, Kramfors

Thomas Tejle, Sollefteå

Marita Björling, Härnösand

Kenneth Challis, Sundsvall

Marie Hansson, Sollefteå

Medlemsmöte för nya och gamla medlemmar 15 maj

Den 15 maj kl 18.00 har vi i Vänsterpartiet i Örnsköldsvik vårt nästa medlemsmöte.
Som vanligt håller vi till på ABF, Järvedsleden 2 A.
Vi kommer bl a att diskutera hur vi jobbar i slutspurten av EU-valskampanjen och hur vi för ut våra valplattformar för valen i höst.
Vi bjuder på fika.
Ni som redan är medlemmar och NI SOM FUNDERAR PÅ ATT BLI MEDLEMMAR är hjärtligt välkomna!

Demokratidag på MKC

Gunnar Fors från Vänsterpartiet träffade idag tillsammans med andra partiföreträdare en grupp Komvux-elever på MKC Mångkulturellt Center för att prata politik och demokrati. Diskussionen handlade förstås mycket om skolan och integration men även om miljö- och klimatfrågan, kollektivtrafik, behovet av ha – och också jobba – mot visionen av ett hållbart samhälle. Och mycket annat.

Bild MKC demokratidag 140506

Christina Höj Larsen på besök på MKC och i Mellansel

Vår riksdagsledamot Christina Höj Larsen var på besök i kommunen i måndags den 5 maj. 

Den första programpunkten var ett besök på Mångkulturellt Centrum. Tillsammans med Göran Wåhlstedth och Gunnar Fors hade hon ett mycket bra samtal med MKC-personalen och besökarna om Vänsterpartiets politik, om MKC:s verksamhet och om hur det är att bo och leva i Örnsköldsvik.

På kvällen besökte Christina och Göran Fritidshuset i Mellansel. Före den Internationella dansen, då asylsökande och andra ortsbor umgås och dansar, träffade de några asylsökande och representanter från nätverket Medmänniskor i Mellansel och SFI.

Så här skriver Christina efter besöken i kommunen:
”Bussen rullar söderut genom Västernorrland – röd himmel bakom bergen.
Ikväll har jag känt sorg och vrede när jag lyssnat till asylsökandes berättelser – men även hopp och stolthet när jag sett hur orten i Mellansel engagerar sig.
Avslutade dagen med att dansa och skratta mig varm i syriansk kedjedans. Värmen dröjer kvar som ett stort leende.”

http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/sfi-och-arbetsloshet-diskuterades

Bild CHK på MKC 140505 Bild Amr, CHL, rektor Karin i Mellansel 140505 Bild CHL, GW i Mellansel 140505 Bild CHL, GW, mellanselsbor 140505 Bild CHL o GW deltar i internationella dansen i Mellansel 140505

Första maj

FÖRSTA MAJ MED VÄNSTERPARTIET
Den värmande röda soppan som Vänsterpartiet bjöd på vid 1 maj-firandet på Torget var uppskattad. Inte minst när en snöby med hagel drog förbi. Men det eminenta bandet Kreti och Pleti lät sig inte avskräckas utan höjde kampandan med en rad sånger, som träffande beskriver läget i Sverige under Alliansen. Vi lyssnade också till korta appelltal av Göran Wåhlstedth och Anna Sjöberg. När s-tåget anlände till Torget kunde demonstranterna dra nytta av att Vänsterpartiet var på plats med teknik, väderskydd och förfriskningar.

DSCN0705 DSCN0701 DSCN0702 DSCN0708 DSCN0711

Vänsterpartiets valplattform för Örnsköldsvik

Vänsterpartiets prioriterade huvudfrågor inför kommunvalet är

1. En satsning på miljön genom ett långsiktigt försök med avgiftsfri kollektivtrafik.

2. Mer resurser till skolan och äldreomsorgen för fler anställda och högre kvalitet.
Inga privata vinster inom skola och äldreomsorgen – Välfärden är inte till salu.

3. Kamp mot arbetslösheten!

I Valplattform för Örnsköldsvik utvecklas både dessa frågor och vad Vänsterpartiet i Örnsköldsvik vill göra inom andra områden i kommunpolitiken.