Vänsterpartiet Örnsköldsvik

1 Maj

1 Maj 2018

V Ö-vik stödjer Klimatriksdagen

http://klimatriksdagen.se/

Att ta hand om vår förstörda jordglob är det mest viktiga målet för vår och alla andra arters överlevnad. Tyvärr smäller kortsiktiga ekonomiska intressen högre och nu har ett antal människor fått slut med tålamod över förhalningen av omställningen till ett hållbart samhälle.

De har gått ihop och kommer den 4-6 Maj hålla en folkriksdag, kallad Klimatriksdagen, i Stockholm.
Saxat från deras hemsida om vad Klimatriksdagen innebär;

”Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.

Dessa förslag kommer att beredas före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Ambitionen är att tillsammans med motionärerna arbeta fram gedigna förslag till klimatåtgärder. Klimatriksdagens deltagare väljer sedan genom röstning ut de bästa förslagen, som lämnas till representanter för Sveriges riksdag. Efter att Klimatriksdagen avslutats ska vi driva en kampanj för dessa inför riksdagsvalet 2018.”

 

Klimatriksdagens värdegrund:
”Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.”

Idag har Vänsterpartiet Örnsköldsviks ordförande Anna Sjöberg a partigruppens vägnar skrivit under Klimatriksdagens värdegrund och sluter upp oss bakom denna rörelse.

Val 2018 – Rösta Vänster!

Varför ska man röst på Vänsterpartiet Örnsköldsvik?
Jo, titta på filmen så får du veta varför jag, Anna Sjöberg, tykcer att du ska rösta på oss. 🙂

Solig Röd Lördag

Gunnar Eklöf och Kjell Strömstedth talar med en väljare på Röd Lördag

Vänsterpartisterna Staffan Heldner, Gunnar Eklöf och Kjell Strömstedth stog i lördags nere vid Stora Torget, Örnsköldsvik och bjöd på kaffe och socialism.
Du vet väl om att vi finns?
Varannan lördag fram tills valet, och minst en gång i månaden i vanliga fall,  finns vi ute på stan. Så att du lätt ska kunna träffa oss och prata politik med oss.
Hälsningar, Vänsterpartiet Örnsköldsvik

Boka in 1 maj!

Kom och uppmärksamma 1 Maj på Stora Torget Örnsköldsvik med Vänsterpartiet, kl 11-14.
Det kommer traditionsenligt att  serverast förtäring för både kropp och själ, i form av varm mat, engagerande tal och vacker musik.

Debattinlägg: V: Det behövs en lokal sjukhusledning – inte länskliniker

V: Det behövs en lokal sjukhusledning – inte länskliniker

Debattinlägg till Ordet Fritt, Allehanda, 3 april 2018.

Nyligen var Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp inbjuden till akutmottagningen i Sollefteå. Vi fick se hur personalen gör ett fantastiskt jobb. Men vi fick också höra hur sköra patienter, som skulle kunna få vård på ett sjukhus, i dag skickas fram och tillbaka mellan sjukhusen enbart för att länskliniksgränser, regler och klinikledningar förhindrar de ”sunt förnuft-lösningar” som personalen vill göra. Lösningar som i dag hindras av länsklinikchefen, trots att nödvändig personal finns på plats.

Trots att dessa problem (som är tagna ur utvärderingen) i stor utsträckning hänger ihop med stuprörsorganisationen med 19 länskliniker drar konsulterna slutsatsen att den ska bibehållas.

Detta är inte acceptabelt. Vi vet att kollegor i andra partier också besökt mottagningen. Vi hoppas att den kunskap som detta och andra besök i verkligheten gett, gör att vi kan komma överens om de förändringar som behövs.

För Plus-kunder: Analysen ger grönt ljus till länskliniker – men det krävs en rad förbättringar

Vid ett möte nyligen i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) stod den här frågan på dagordningen. Vi behandlade utvärderingen av länsklinikorganisationen. Konsulternas rapport bekräftar till stor del det som personalen på akutmottagningen berättade om. Den tar upp en rad allvarliga problem i organisation och verksamhet, som visar att förändringar behövs för att förbättra samverkan mellan länsklinikerna och inom de tre sjukhusen.

Det handlar om förändringar som minskar vårdskador, ökar invånarnas förtroende för vården, ökar kontinuitet och koordinering, minskar väntetider, skapar bättre förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen, förbättrar arbetsmiljön, ökar ledningens närvaro och tillgänglighet, säkrar patientflödena, förbättrar samverkan med primärvården och kommunerna mm.

Trots att dessa problem (som är tagna ur utvärderingen) i stor utsträckning hänger ihop med stuprörsorganisationen med 19 länskliniker drar konsulterna slutsatsen att den ska bibehållas. Vi delar inte den bedömningen. Däremot ser vi det som värdefullt att rapporten nu får utgöra underlag för dialog med medarbetare och fackliga organisationer om hur problemen kan åtgärdas.

För Plus-kunder: Läkarbrist ökar risk för farliga hyrläkare: ”Belyser den närmast katastrofala situation som primärvården arbetar under”

Jag gjorde en protokollsanteckning med detta innehåll och ställde mig bakom ett förslag från Roger Byström (C) att utvärdera fördelarna med en lokal ledning med en närvarande chef för hela sjukhuset med mandat över rekrytering. En chef som har i uppdrag att samordna och utveckla verksamheten vid sjukhuset.

Vi hade en bra diskussion i nämnden och alla var överens om att det nu är viktigt med en dialog med medarbetarna och facket. Utvärderarna har i princip endast pratat med chefer. Men majoriteten i S och Mp tyckte att vi i oppositionen föregick vad dialogen med medarbetarna kan komma fram till. Det hindrar inte att de nu skriver att de är övertygade att länsklinikerna är rätt väg att gå.

Vi är lika övertygade om att lokal sjukhusledning och införande av sammanhållna vårdområden är rätt väg. Om övriga partier väljer att inte lyssna på de erfarenheter och synpunkter vi nu får från personalen så får väljarna avgöra frågan.

Gunnar Fors (V) Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Artikeln i webbtidningen

Vår helg

Mellan snödropp och isfläckar går (klass)kampen vidare.
Nu till helgen kommer vi åter igen vara ute på Stora Torget i Ö-vik och servera kaffe på ännu en Röd Lördag
Välkomna att komma dit och träffa oss från Vänsterpartiet.

På kvällen kommer flera av oss att mingla runt på Sliperiet och fira in nyåret på Vårfesten

Stärkta med kultur ska sedan ett grupp av oss mötas upp i Partilokalen på söndag kl 12:30 för att köra igång med praktiskt valarbete.

Medlem eller sympatisör, du är mycket välkommen att komma med, träffa oss, prata med oss. Varmt välkommen!

Svar på insändaren S: Höjt barnbidrag ger en tryggare uppväxt ÖA 22 mars

Vår duktiga medlem Marie Buhr har skrivit ett svar till insändaren i Allehanda där Sossarna berömmer sig för att ha höjt barnbidraget.

”Som Annika Strandhäll och Eva Sonidsson säkert känner till är det så att det höjda barnbidraget
kom till efter påtryckningar från Vänsterpartiet.
Socialdemokraterna definierar sig numera som ett mittenparti och är inte längre lika intresserade av solidaritet som förr. Ordet solidaritet är numera raderat ur partiets framtidsvisioner och fokuserar nu istället på att plocka upp signalpolitik som tilltalar borgare och högerkrafter med ord som brott, straff och integration. Därför vill vi påminna om att det är Vänsterpartiet som har lyckats driva igenom 80 reformer som alla handlar om att fördela resurser inte bara till de rikaste utan till de som behöver. Dem bäst. Dessa har Vänsterpartiet fått igenom efter tuffa förhandlingar med regeringen, vilka socialdemokraterna sedermera lanserat som sina egna idéer . Att barnbidraget höjts, glasögonbidraget införts för skolbarn samt gratis medicin för alla över 80, beror helt enkelt på att vänsterpartiet trycker på för en politik för alla – inte bara de rikaste.

Insändaren avslutas med orden; ”Genom att investera i våra barn investerar vi också i framtiden och stärker den svenska modellen”. Vi vill då samtidigt påminna om att det finns många barn som inte ryms i den svenska modellen. Som det är idag är samhället skickat och många flyktingbarn mår dåligt i sin väntan på en fredad plats att leva sina liv och bygga sin framtid på. .S-regeringen driver igenom knämätningar och andra tvivelaktiga metoder för att skriva upp barns åldrar och därmed utvisningar. Ångestnöden är stor i den här gruppen unga människor som bara går och väntar, många tar sina liv. Därför klingar det lite illa när Annika S och Eva S skriver om en modell som ger trygghet åt alla – då måste man först fråga sig vilka alla egentligen är. Vi tycker att alla som befinner sig innanför landets gränser ska kunna känna sig trygga och samtidigt vill vi påminna om förslaget att göra FNs barnkonvention till lag. Det är viktigare nu än någonsin. Sveriges ekonomi går som tåget – så vi har råd att hjälpa de här utsatta barnen. Att göra FN konventionen till lag skulle innebära en ökad trygghet som omfattar alla barn – inte bara dom som har en stämpel i passet som intygar att de är svenskar. ”

De sista filmerna från Kvinnodagen 8 mars

Duktiga Baran och Marie har lagt ut fler filmer som arbetades ihop under Kvinnodagsarrangemanget och såhär lite i efterskott kommer de även upp här på hemsidan;


I denna del lyssnar vi på Anna-Karin Byström.


I denna del lyssnar vi på Roger Digbo.