Valet 2018

Kommunal- och landstingsvalplattformar samt kandidatlistor.

(V)alplattform 2018 kommunvalet Örnsköldsvik

Valplattform 2018 Hälso- och sjukvård

På en extra distriktsårskonferens den 27 januari antogs första delen av Vänsterpartiet Västernorrlands valplattform för landstingsvalet 2018. Denna del av valplattformen fokuserar på hälso- och sjukvården.

Mer om landstingspolitiken kan ni självklart hitta på Vänsterpartiet Västernorrland egen hemsida, men då denna skribent personligen tycker om att hitta all info på en plats har jag valt att lägga upp en länk till valplattformen även här på vår kommunalpolitik sida. -A.S.

Valplattform 2018 Regional utveckling

Detta är Vänsterpartiets valplattform för landstingsvalet där vi talar om vilka frågor vi prioriterar när det gäller regional utveckling. Region Västernorrland ansvarar även för detta och ditt val i landstingspolitiken påverkar hur hela länet kan utvecklas.

Vänsterpartiets lista i kommunvalet
Här ser du Vänsterpartiets kandidater i valet.
Se även denna artikel på hemsidan.
Buhr, Wåhlstedth, Sjöberg