En skola fri från privata vinster

Vänsterpartiet i Örnsköldsvik skriver genom Hannes Berggren i dagens ÖA om vikten av en skola fri från privata vinstintressen:

Likt Christina Grewell på Allehanda.se den 4/3 tycker jag också att skolan och lärare ofta diskuteras, men sällan satsas på i praktiken. Som elev kände jag mig själv oerhört uppgiven när kommunens politiker försökte dirigera om Örnsköldsviks gymnasium utan att rådfråga varken skolpersonal eller elever. Demokratin brister och kunskap undermineras ofta hos både lärare och elever när beslut i skolfrågor ska tas.

Det finns en del saker som bör göras åt skolan, och Grewell lyfter några av dem. Läraryrket måste göras mer attraktivt, och skolan måste bli en bättre plats. Några sätt att uppnå det är att minska den administrativa bördan, dämpa betygshetsen och anställa fler lärare. Som vänsterpartist anser jag att de tre sakerna är av stor vikt för skolans förbättring.

En annan åtgärd som kraftigt skulle förbättra skolan i Sverige är att förbjuda de privata vinsterna i välfärden. Vi får inte glömma bort att privata aktörer i välfärden generellt har färre anställda och sämre kvalitet. Vi ska inte heller glömma bort att sedan vi släppt riskkapitalisterna fria att härja i välfärden så har skolor börjat gå i konkurs. Från en dag till en annan kan en skola slå igen och slänga både elever och lärare rakt ut i ovissheten.

Rapporter om friskolor som fuskar med betygen varvas i nyhetsflödet med nya skolkonkurser eller uppgifter om riskkapitalisternas senaste mångmiljonvinst. Vinst som sedan flyttas utomlands för att slippa beskattas. Uppskattningar har visat att tiotusentals lärare skulle kunna anställas för de skattepengar som i dag försvinner som vinst till de privata aktörerna i välfärden.

Samtidigt som det fria skolvalet skapar en alltmer ojämlik skola där vissa elever tvingas välja fel skola så sjunker Sveriges skolresultat i OECD-mätningar. I dag satsas det för lite på lärarna, och Björklunds betygshets har ökat såväl lärares administrativa börda som elevers ångest, men att de problemen måste åtgärdas är flera partier överens om. Åtminstone i teorin.

Vad vi i Vänsterpartiet dock är ganska ensamma om är insikten att riskkapitalister inte platsar i den svenska välfärden. När någon har som affärsidé att tjäna pengar på vår utbildning så drabbar det självklart skolans kvalitet. Vi vill inte förbjuda privata aktörer, men vi vägrar tillåta dem plocka ut våra skattepengar som vinst till sina ägare. Våra skattepengar ska gå dit de är menade – till välfärden.

Viljan att satsa på skolans kvalitet och läraryrket finns inte hos riskkapitalister, vars största drivkraft är att göra vinst, och inte heller hos en högerregering som tagit Sveriges utbildningsnivå på störtdykning nerför OECD-skalan. Viljan att satsa på skolan och lyssna till lärare finns dock hos Vänsterpartiet. Vi vill bygga en jämlik och stark skola, likvärdig för alla, där behov ses till och lärare satsas på. En skola fri från privata vinster.

Hannes Berggren

Vänsterpartiet Örnsköldsvik

 

Se också Lärarförbundet Örnsköldsviks hemsida om deras valkampanj Skolan först med brev till alla politiker i kommunfullmäktige.