sida

Möten;

Lyckad kväll för Palestina
https://www.allehanda.se/2024-02-08/fullsatt-kvall-for-palestina

Fullsatt kväll för Palestina

Den 6 februari fylldes Solidaritet under En kväll för Palestina. Det visar det stora engagemanget mot de fruktansvärda attackerna barn och vuxna i Gaza utsätts för. Och mot de trakasserier som palestinierna utsätts för av israeliska bosättare på Västbanken.

Mansour Salti inledde med att på arabiska läsa en dikt av poeten Mahmoud Darwish. Karin Larson tolkade den på svenska. Båda hör hemma på Ögonblicksteatern i Umeå.

Mansour Salti läser dikt av Mahmoud Darwish på arabiska, Karin Larson tolkar på svenska.

Göran Burén, Umeå, är författare och har skrivit ”Mordet på Bernadotte” och ”Alla människors lika värde”, som berör bildandet av staten Israel och förtrycket av palestinier.

Han berättade om fördrivningen av 750 000 palestinier när Israel bildades 1948. Staten bildades med en blodskuld. Göran sa att FN:s resolution 194 bekräftar palestiniernas rätt att återvända tyvärr blivit tomma ord och pekade på tre villkor för att lösa konflikten.

Världen måste erkänna den orätt som begicks när Israel bildades, ersättning för stulen egendom och möjlighet att återvända. Så länge man inte ger flyktingarna rätt och rättvisa fortsätter motståndet.

Författaren Göran Burén berättar om bildandet av staten Israel och förtrycket av palestinier och flyktingarnas rättigheter.

Maria Lundberg, Ö-vik, berättade om sin tid som följeslagare för det ekumeniska följeslagarprogrammet EAPPI. Hon arbetade på Västbanken med att skydda förskolebarn och elever i en flickskola från trakasserier från israeliska soldater.

Palestinier på Västbanken nekas många rättigheter, i vissa områden får de till exempel inte köra bil. Dagligen såg Maria drönare flyga över sitt huvud och israeliska prickskyttar på hustaken. Hon såg beväpnade bosättare ge sig på lärare och små barn på väg till skolan. Palestina är självförsörjande på olivolja men bosättarna försöker ständigt förstöra odlingarna.

Jan Danielsson, Café Pilgatan Umeå, medverkade som moderator. Åhörarnas engagemang visades genom många inlägg och frågor.

Maria Lundberg berättar om sin tid som följeslagare i Hebron på Västbanken.

Slutligen lyssnade vi till två dikter och antog detta uttalande:

”Israel angriper och dödar nu medvetet civila i Gaza. Det kan aldrig rättfärdigas att en stat eller en väpnad grupp begår dessa krigsbrott. En ockupationsmakt har enligt internationell rätt skyldighet att skydda civilbefolkningen. Israel har aldrig levt upp till denna skyldighet.

Vi kräver: Ett omedelbart eldupphör i Gaza. Att Israels olagliga ockupation av och bosättningar på Västbanken stoppas. Att den svenska regeringen omedelbart återupptar biståndet till civilbefolkningen genom Unrwa. Att Hamas friger alla som nu finns i deras gisslan och att Israel friger alla olagligt frihetsberövade palestinier.”

Kerstin Lindgren-Fors

Det var en engagerad publik med många frågor och inspel som moderator Jan Danielsson hanterade med bravur.

Kopiera länk