• Hem
  • Valplattform 20...
sida

Valplattform 2022

Vänsterpartiet Örnsköldsvik

Valplattform 2022-2026

 

Vad står Vänsterpartiet Örnsköldsvik för?

Vi tror på allas lika värde, allas rätt till ett värdigt liv och en dräglig tillvaro. Vi vill återuppbygga välfärden och trygghetssystemen i grunden och genomföra reformer i våra skattesystem som omfördelar resurserna i samhället bättre. För vi anser att vårt gemensamma är till för alla och inte bara för några få människor att sko sig på.

Vi i Vänsterpartiet Örnsköldsvik strider alltid för den lilla människan, lyssnar och är din röst gentemot politiken. Tillsammans bygger vi framtidens Örnsköldsvik – med omsorg om kommande generationer. I kommunen är vi också blåslampan för klimat- och miljöfrågor och för bevarandet av biologisk mångfald och våra viktiga vatten. 

Vår princip är att satsa pengarna innan bekymmer uppstår, inte efter. Att ta vara på de resurser vi har. Vi i Vänsterpartiet agerar när andra pratar och vi står alltid för vårt ord!

 

I vår valplattform här nedan presenterar vi vår vision om det samhälle vi vill se växa fram i Örnsköldsvik och beskriver vilka förändringar som krävs för att genomföra detta. Den innehåller inte mindre än 80 stycken vill-punkter för ett bättre Örnsköldsvik.

 

Rösta på oss i kommunvalet den 11 september!

Du hittar vår valplattform här:

Vänsterpartiet Örnsköldsviks Valplattform 2022

Kopiera länk