Vi satsar på miljön, skolan och omsorgen – och mycket mer. Vänsterpartiets budgetförslag för kommunen.

Den 3 juni presenterade vi på kommunstyrelsens möte vårt budgetförslag för kommunen 2015-17. Detsamma gjorde Socialdemokraterna och Alliansen så nu har debatten börjat.

En bra grund för diskussionen är att ta del av vårt fullständiga förslag. Du kan läsa det här i dessa två filer.
Den första innehåller beskrivningar och motiveringar av vad vi vill att kommunen ska satsa på.
Budgetförslag V 2015-2017
Den andra filen innehåller alla siffror över de förändringar vi antar och föreslår i förhållande till nuvarande kostnader. Satsningar, som ger ökade kostnader, syns som minus-poster. Medan ökade intäkter eller minskade kostnader syns som plus-poster.
Prel Budgetförslag (V) 2015-2017

Budgetförslaget är preliminärt. Det kommer inte att beslutas förrän efter valet. Förutsättningarna för budgeten beror i stor utsträckning på vilken regering vi får och vilka satsningar den gör på välfärden i kommunerna.  Vi visar i detta förslag att våra förutsättningar till en bra politik och verksamhet i kommunen kraftigt förbättras om Vänsterpartiets budgetförslag i riksdagen antas.

Utgångspunkten för förslaget är de stora behov vi ser inom kommunen, både för driften av verksamheten och för investeringar. Utifrån detta och att resurserna är begränsade har vi prioriterat det vi tycker är viktigast. Vi har finansierat budgetförslaget fullt ut och så att vi har en god marginal för ev. inkomstminskningar eller vissa nödvändiga kostnadsökningar. Om våra kontakter med boende i kommunen visar på viktiga behov, som vi inte uppmärksammat i budgeten, kan vi i höst göra justeringar i budgetförslaget.

Detsamma gäller förstås om kommunen får ökade intäkter, som vi inte räknat med i vårt förslag. Det skulle kunna ändra förutsättningarna för det förslag vi lagt om höjd skatt 2015.

Kom gärna med förslag och synpunkter. Om vi inte kan ta med ett bra förslag i detta budgetförslag så tar vi det med oss i vårt fortsatta arbete. Maila oss på [email protected].

Ge oss bättre förutsättningar att få genomslag för vår politik och vårt budgetförslag.
Rösta på Vänsterpartiet i alla tre val i höst – till riksdagen, landstinget och kommunen!