En vision för Örnsköldsvik

SÅ HÄR VILL VI HA DET I ÖRNSKÖLDSVIK
I gårdagens allmänpolitiska debatt i Örnsköldsviks kommunfullmäktige redovisade Vänsterpartiets ordförande och gruppledare Göran Wåhlstedth vår vision för Örnsköldsvik genom denna berättelse från en framtida rödare och grönare kommun.


Vänsterpartiets vision

”Jag hämtade den nystartade rödgröna dagstidningen Folket i Örnsköldsvik, ur min brevlåda och ögnade genom framsidan medan jag promenerade tillbaka till huset i morgonsolen.

En undersökning som pågått i tre år visade att människorna i Örnsköldsviks kommun mår all bättre. Anledningarna till detta, tror man vara den stora satsning som kommunen gjort på skolornas personal, plus att upprustning av alla gemensamma anläggningar såsom vägar, stamnät och fastigheter, gett många nya arbetstillfällen. Dessutom har alla gymnasieelever kunnat beredas praktikplatser. Alla har fått det bättre!

När jag sen i min hängmatta vid Moälvens kant, går igenom tidningen sida för sida hittar jag några verkliga guldkorn.

Alla vill till nya Rosenborg, är en rubrik som fångar mitt intresse. Under två år har nu det hypermoderna vård och omsorgsboendet Rosenborg varit i drift, och den rödgröna majoriteten i kommunen har under samma tid gjort prov med 6 timmars arbetsdag för de anställda. Detta har slagit så väl ut, så nu kommer ytterligare två kommunala boenden att anamma samma system. Lejonbacken och det kommunala kombiboendet Sundhem. Kommunen tog ju sitt förnuft till fånga och skapade i det gamla Sundhems lokaler en verksamhet för både omsorgsboende, trygghetsboende och daglig verksamhet. Även restaurang Såga som ligger i samma lokaler har blivit mycket populär pga sin meny med lokalproducerad mat.

Örnskölsviks skolor har vänt trenden! är ett inlägg från Lärarförbundet, där ordföranden beskriver fenomenet på följande sätt:
Efter många år av kräftgång har man till slut lyckats skapa ett lärandeklimat i Örnsköldsvik som saknar motstycke. Efter regeringsskiftet 2014, har de kraftfulla satsningar som nu gjorts i 3 år gett resultat. Beslutet där staten tagit över det ekonomiska ansvaret för skolorna i Sverige har skapat en mycket likvärdigare och enhetligare skola, med högre och homogenare lönebild för lärarna, utrustningsnivå som ligger i framkant, samt en mera inspirerande och verklighetsförankrad lärmiljö för eleverna.
I Örnsköldsvik har man dessutom lyckats med konststycket att knyta företag och andra organisationer till skolorna, viket i sin tur lett till att eleverna fått en helt annan förståelse för kunskapsinhämtning, eller som en elev uttryckte det i den i nystartade Mopärlanskolan i Långviksmon:
-Jag och tre andra elever har kört ett projekt på Strängbetong här i Långviksmon i 8 veckor, och nu först fattar jag vad jag ska ha matten till!!

Jag bläddrar vidare i tidningen och ser en artikel om arbetslösa ungdomar och flyktingar.
I Mellansel har föreningarna gått samman och startat ett projekt där svenskfödda ungdomar som hamnat utanför arbetsmarknaden, tillsammans med flyktingar som kommit från krigsdrabbade områden, hjälpts åt att renovera och iordningställa en fastighet på orten. Syftet är att skapa en kulturlokal för ortsbefolkningen. Projektet har pågått i 2 år och är nu inner i slutskedet där invigningen hägrar för de inblandade. Projektet har studerats av forskare från Umeå universitet som redan nu sett positiva mönster i verksamheten. Flyktingarna har på en otroligt kort tid lärt sig svenska språket, och hur det fungerar på en arbetsplats, plus att de svenskfödda ungdomarna, som fungerat som språkmentorer, har höjt sitt självförtroende markant inför ett insteg på arbetsmarknaden. Projektet pågår ett år till med färdigställande och uppföljning. Som en kvinna boende på orten uttryckte sig kring projektet:
Dä här va en riktig Win-Win-Win situation;
• Flyktinga kom in i samhälle,
• ungdomarna fick självförtroende å sök ärbete
• å vi fick nä kulturhus där vi kan spela musiken å mål tavelern!

På sista sidan i tidningen var en stor bild av 6 kvinnor vid en solenergipark som uppförts i Sidensjö. Under bilden uttalar sig en av kvinnorna:
Vi ledsnade på allt prat om att värna miljön utan att någonting hände, så vi skapade ett miljökooperativ med bara kvinnor. Våra barn och barnbarn ska inte behöva ta över ett samhälle som bygger på miljöförstörande verksamhet, så vi säljer lokalproducerad el från vår solenergipark. All vinst vi gör investerar vi i nya solparker, och just nu är en ny på väg att byggas i Kubbe.
Eftersom man från stadsmakterna beslutat om kvittningsrätten för att sälja och köpa el är på årsbasis, så innebär det att om vi säljer sol-el på sommaren till elbolaget, kan vi köpa tillbaka på vinter när behovet är större. Vi kan garantera alla som köper el av oss att priset blir detsamma i över 30 år.
Vi tar också emot praktikelever från gymnasiets miljö och energiprogram som får vara med och studera den miljövänliga verksamhet vi bedriver. Vi kommer dessutom att köpa lokalt producerade produkter till våra energiparker, då bl.a. BAE System Hägglunds mer och mer börjat gå över till produkter inom miljöproduktion med sin spetskompetens. Vår verksamhet känns helt rätt och vi kan med gott samvete se våra barn i ögonen när vi pratar miljöfrågor, avslutar de sex engagerade kvinnorna.

Med ett leende på läpparna la jag ner tidningen och tänkte för mig själv:
Vilken fantastisk kommun vi bor i!”

Göran Wåhlstedth
Vänsterpartiet

Se talet
Via den här länken kan man se Görans tal (och alla övriga tal i den allmänpolitiska debatten). Spola fram till 1.16.00 in i filmen. Spola sedan gärna också fram till 3.23.10 och lyssna på Susann Perssons anförande om fr f a kulturen.

Klicka här för att se filmklippen.