Landstingsdebatten; Gör ett omtag med fokus på personalen!

Sjukvården är kärnan i vår välfärd. När vi behöver den ska den fungera. Vi ska solidariskt och gemensamt finansiera vården. De som har de största behoven ska få största delen av resurserna.

Detta är Vänsterpartiets utgångspunkter i diskussionen om Landstinget. Vi tar ansvar för att få ordning på ekonomin. Självklart ska verksamheten bedrivas effektivt så vi får bästa möjliga vård för våra skattepengar. Men det blir allt mera tydligt att det viktigaste för att lösa de problem, som de flesta landsting har, inte är att omorganisera och omlokalisera vården. Vården måste tillföras mera pengar!

Sedan landstingsdirektören presenterade sina förslag om flytt av stora delar av verksamheten från Sollefteå (och ursprungligen också Örnsköldsviks) sjukhus har debatten i länet varit het. Debatten har visat att vi idag inte med säkerhet kan säga att de föreslagna åtgärderna verkligen leder till det som är syftet – en bättre ekonomi med fortsatt säker och tillgänglig vård.

Debatten har också visat att det finns alternativ som skulle kunna leda till en bättre och effektivare vård. Och att det finns ett oerhört engagemang och hög kompetens bland landstingets personal. Det visar de olika analyser och rapporter, som nu tas fram på olika håll inom länet. Det finns styrkor med både det lilla och det stora sjukhuset, som vi måste ta vara på.

Vi är beredda ta beslut om förändringar – när vi har bra underlag och konsekvenser är analyserade. Nu måste landstinget göra ett omtag med en ordentlig genomlysning av vården i hela länet. Vad kan göras för att utveckla verksamheterna inom sjukhusens länskliniker och primärvården? Hur kan hela vårdkedjan samarbeta med patienten i centrum? Hur tar vi tillvara de investeringar vi redan gjort, t ex i nya operationssalar?

I den genomlysningen måste personalen och facken ges reella möjligheter att delta. Vi får nu allt för många rapporter om att personalens idéer och synpunkter inte tas tillvara. Hela ledningssystemet behöver ses över.

För Vänsterpartiet är den kanske viktigaste förändring, som måste genomföras i Landstinget, att ge personalen framtidstro, bra utbildningsmöjligheter, en god arbetsmiljö med vettiga arbetstider. Och, inte minst, bra löner.

Vi ingår i den nya rödgröna majoriteten i Landstinget där vi driver, och hittills känt att vi haft stöd, för dessa frågor. Vi hoppas att socialdemokraternas förtroenderåd, som möts i helgen, nu justerar sitt förslag så att vi gemensamt kan göra nödvändiga satsningar på vården – och på personalen.

Återigen – vården måste tillföras tillräckliga resurser!

Lars-Gunnar Hultin, gruppledare
Gunnar Fors, vice ordförande i FPT-nämnden
Vänsterpartiet i Landstinget Västernorrland

(Insändare, publicerad i Örnsköldsvik Allehanda den 10/10 2015)