Nyheter

(V)äxer så det knakar

Människor är trötta på att riskkapitalister leker affär med vår välfärd och tjänar miljoner på att vanvårda våra äldre och sätta skolor i konkurs. Om detta skriver Hannes Berggren i denna insändare, som var införd i dagens Örnsköldsviks Allehanda.

Nyligen satt jag på ännu ett givande möte med Vänsterpartiet Örnsköldsvik. I ett av de största rummen ABF satt vi med fönstret öppet för att vi än en gång var så många att syret tog slut i rummet. Just den här gången önskade vi tre nya medlemmar välkomna, och ytterligare tre nya medlemmar välkomnades i sin frånvaro. Så här ser det ut nästan varje medlemsmöte vi har numera; nya medlemmar med nya idéer strömmar till varje vecka.

Denna ökning av medlemmar sker inte bara här i Örnsköldsvik, hela Vänsterpartiet växer just nu lavinartat. De senaste siffrorna säger att vi har över 14 000 medlemmar. I några av de senaste mätningarna får Vänsterpartiet över nio procent av väljarstödet, och trenden är att vi ökar. Partiet satte ett mål att gå från 10 000 till 15 000 ’’likes’’ på Facebook innan valet. Det målet är redan uppnått.

Nu måste vi sätta nya mål, tro på oss själva ännu mera, för vi fortsätter att växa. Människor är trötta på att skatter sänks för rika och för storbanker medan skolresultaten kraschar och fattigdomen dubbleras i Sverige. Människor är trötta på att riskkapitalister leker affär med vår välfärd och tjänar miljoner på att vanvårda våra äldre och sätta skolor i konkurs. Människor är trötta på att män i genomsnitt tjänar miljoner mer än kvinnor under ett arbetsliv, och att inkomstskillnaderna mellan könen bara ökar under alliansregeringen. Människor är trötta på en regering som behåller kärnkraften och säljer våra överblivna utsläppsrätter istället för att ta sitt ansvar för miljön. Människor är trötta på Alliansen.

I september 2014 kommer jag lägga min röst på Vänsterpartiet – Sveriges växande progressiva parti – för jag vill se ett socialistiskt och feministiskt Sverige, byggt på en ekologisk grund. Det borde du också göra!

Hannes Berggren

Årsmöte den 5 april kl 11.00 på ABF

Vänsterpartiet Örnsköldsvik har årsmöte lördagen den 5 april kl 11.00 på ABF. 
På dagordningen står sedvanliga viktiga årsmötesfrågor med rapporter om det gångna året och val av styrelse mm för det kommande. Vi får också en rapport om arbetet med vår lokala valplattform.
Årsmötet har blivit senarelagt pga av att distriktets årskonferens kommer att fortsätta den 29 mars, som vi från början hade satt som mötesdag.
VÄLKOMNA!

Valplanering på medlemsmötet den 11 mars

På medlemsmötet den 11 mars deltog i vanlig ordning ett par nya medlemmar!

Vi ägnade större delen av mötet till att komponera vår lista till kommunvalet. Listan är i princip klar men styrelsen fick i uppdrag att få bekräftelse på de sista namnen. När detta är gjort kommer listan att publiceras.

Diskussionen om vår valplattform har börjat på vår medlemsgrupp på nätet. För att sammanställa ett förslag utsågs en valplattformsgrupp med Gunnar Fors (sammankallande), Anna Sjöberg, Hannes Berggren, Mattias Hamberg, Barbro Eriksson och Marita Jacobsson. Ambitionen är att komma med ett förslag till årsmötet, som bestämdes till den 5 april.

Leena Salminen informerade oss om det arbete Finska Föreningen nu lägger ned för att Örnsköldsviks kommun skall bli ett s.k. förvaltningsområde för finska språket.

Hannes Berggren informerade att det nu är klart med ett möte om 6-timmars arbetsdag den 12 maj, då Brath AB som infört detta kommer att medverka. Vi försöker också få hit Liselotte Olsson, som är 3:e namn på EU-vallistan, till ett offentligt möte i maj inför EU-valet den 25 maj.

Vi pratade feminism med många på Internationella Kvinnodagen

I lördags på den internationella kvinnodagen var sex av oss medlemmar i Vänsterpartiet på stan för att prata feminism och dela flygblad. Närmare 100 personer pratade vi med, och intresset för feminismen och ett jämställt Sverige var stort, medan tilliten till att Alliansen skulle bygga ett jämställt Sverige var lågt.
Medan Alliansen satsar på att sänka skatten för rika män så ska vi i Vänsterpartiet fortsätta jobba för en individualiserad föräldraförsäkring.
Vänsterpartiet är Sveriges feministiska röst!

En skola fri från privata vinster

Vänsterpartiet i Örnsköldsvik skriver genom Hannes Berggren i dagens ÖA om vikten av en skola fri från privata vinstintressen:

Likt Christina Grewell på Allehanda.se den 4/3 tycker jag också att skolan och lärare ofta diskuteras, men sällan satsas på i praktiken. Som elev kände jag mig själv oerhört uppgiven när kommunens politiker försökte dirigera om Örnsköldsviks gymnasium utan att rådfråga varken skolpersonal eller elever. Demokratin brister och kunskap undermineras ofta hos både lärare och elever när beslut i skolfrågor ska tas.

Det finns en del saker som bör göras åt skolan, och Grewell lyfter några av dem. Läraryrket måste göras mer attraktivt, och skolan måste bli en bättre plats. Några sätt att uppnå det är att minska den administrativa bördan, dämpa betygshetsen och anställa fler lärare. Som vänsterpartist anser jag att de tre sakerna är av stor vikt för skolans förbättring.

En annan åtgärd som kraftigt skulle förbättra skolan i Sverige är att förbjuda de privata vinsterna i välfärden. Vi får inte glömma bort att privata aktörer i välfärden generellt har färre anställda och sämre kvalitet. Vi ska inte heller glömma bort att sedan vi släppt riskkapitalisterna fria att härja i välfärden så har skolor börjat gå i konkurs. Från en dag till en annan kan en skola slå igen och slänga både elever och lärare rakt ut i ovissheten.

Rapporter om friskolor som fuskar med betygen varvas i nyhetsflödet med nya skolkonkurser eller uppgifter om riskkapitalisternas senaste mångmiljonvinst. Vinst som sedan flyttas utomlands för att slippa beskattas. Uppskattningar har visat att tiotusentals lärare skulle kunna anställas för de skattepengar som i dag försvinner som vinst till de privata aktörerna i välfärden.

Samtidigt som det fria skolvalet skapar en alltmer ojämlik skola där vissa elever tvingas välja fel skola så sjunker Sveriges skolresultat i OECD-mätningar. I dag satsas det för lite på lärarna, och Björklunds betygshets har ökat såväl lärares administrativa börda som elevers ångest, men att de problemen måste åtgärdas är flera partier överens om. Åtminstone i teorin.

Vad vi i Vänsterpartiet dock är ganska ensamma om är insikten att riskkapitalister inte platsar i den svenska välfärden. När någon har som affärsidé att tjäna pengar på vår utbildning så drabbar det självklart skolans kvalitet. Vi vill inte förbjuda privata aktörer, men vi vägrar tillåta dem plocka ut våra skattepengar som vinst till sina ägare. Våra skattepengar ska gå dit de är menade – till välfärden.

Viljan att satsa på skolans kvalitet och läraryrket finns inte hos riskkapitalister, vars största drivkraft är att göra vinst, och inte heller hos en högerregering som tagit Sveriges utbildningsnivå på störtdykning nerför OECD-skalan. Viljan att satsa på skolan och lyssna till lärare finns dock hos Vänsterpartiet. Vi vill bygga en jämlik och stark skola, likvärdig för alla, där behov ses till och lärare satsas på. En skola fri från privata vinster.

Hannes Berggren

Vänsterpartiet Örnsköldsvik

 

Se också Lärarförbundet Örnsköldsviks hemsida om deras valkampanj Skolan först med brev till alla politiker i kommunfullmäktige. 

Internationella Kvinnodagen 8 mars

VÄNSTERPARTIET FINNS PÅ STAN 8 MARS!

På Internationella Kvinnodagen den 8 mars kommer medlemmar från Vänsterpartiet att finnas på Torget kl. 11-ca 13 för att informera och sprida material om vikten av att stärka feminismen i svensk politik.

Välkomna 11 mars!

NYTT MEDLEMSMÖTE DEN 11 MARS KL 18.00 PÅ ABF!

På mötet ska vi

– definitivt spika vår vallista inför kommunvalet,

– diskutera hur vi arbetar vidare med/mot vinster i välfärden och

– fortsätta planeringen av våra aktiviteter inför valen.

VÄLKOMNA!

Välkomna till medlemsmötet den 26 februari kl. 18.00 på ABF!

Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna till vårt medlemsmöte den 26 februari kl 18.00 på ABF, Järvedsleden 2A.

På mötet kommer vi att fastställa vår lista till kommunvalet. Så tänk igenom om du kan och vill kandidera. Eller vilka andra som du vill föreslå.  Om du inte kan komma på mötet kan du tala med vår styrelse, som fungerar som valberedning, före mötet.

Vi kommer också att få information från ABF samt diskutera vår politik för en bra välfärd utan vinstintressen inom Omsorgen i kommunen.

Självklart bjuder vi på fika.

Välkomna!

Matens pris – om matens miljö- och hälsopåverkan.

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik har bjudit in oss och de andra politiska partierna till en studiecirkel om högaktuella jordbruks – och landsbygdsfrågor i Sverige och världen – frågor som är viktiga för Vänsterpartiet. Studiecirkeln handlar om ett ämne som engagerar, nämligen maten! Rubriken för kursen är Matens pris – om matens miljö- och hälsopåverkan.

Studiecirkeln genomförs i samarbete med Studiefrämjandet med start söndagen den 23/2 kl 14-17. Det blir 6 träffar med avslutning den 6/4. Om du är intresserad – anmäl dig till Studiefrämjandet tel 0660-185 85. Pris: 500 kr + boken ”Jorden vi äter”. Övriga frågor/upplysningar: Jenny Nilsson tel: 0738 – 37 90 62.

Se nedanstående beskrivning:

 

Vill ni ha hjälp med att slipa kunskaperna inför valåret 2014! 

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik kommer att ha en studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet med start söndagen den 23/2 kl 14-17 .

Vår cirkel handlar om högaktuella jordbruks – och landsbygdsfrågor i Sverige och världen samt handlar om ett ämne som står befolkningen varmt om hjärtat och som engagerar, nämligen maten!.

Kort beskrivning på cirkeln:

Matens pris – om matens miljö- och hälsopåverkan.  

Dagens storskaliga och kemikalieintensiva jordbruk, driven av fossila bränslen och konstgödsel har gjort att vi idag har tillgång till exotiska frukter året runt och ett till synes aldrig sinande förråd av allt vi tror oss behöva i rika väst. Men allt har ett pris!

I studiecirkeln läser vi boken ”Jorden vi äter”, har diskussioner och samtal kring de stora konsekvenserna som denna konsumtion och produktion har på miljön och vår hälsa. Aldrig tidigare har priset på mat varit så billigt som idag för oss i de rika länderna och aldrig tidigare har vi fått i oss så stora mängder av kemiska bekämpningsmedel och spridit så mycket gifter till mark och vatten som nu.

Bokens kapitel är ganska korta och lättlästa med många fina bilder.

Träff nr 1: presentation av varandra och planering av cirkeln. Kanske vill ni ändra något i upplägget? Fika.

Träff nr 2: Reflektioner på det vi läst i boken sedan förra träffen. Vi samtalar och diskuterar kring kap. 1 och 2. Gruppuppgifter av olika slag. Fika.

Träff nr 3,4 och 5:  Se träff 2
Vi kommer även att titta på en eller flera dokumentärer/kortfilmer under cirkels träffarna. Varje träff har vi samtal och diskussioner kring 2 kapitel ur boken.

Förslag på frågor att resonera kring på träffarna kan exempelvis se ut som följande:

*Hur kan vi få en förändrad politik och ekonomiskt synsätt?

*vilket ansvar har politiker och vi som medborgare?

*Behövs tillgång till färska grödor året runt och utnyttjar vi det lokala utbudet?

*Är minskad köttkonsumtion ett känsligt ämne?

*Vilka effekter har köttproduktionen på miljön?

*Stor mjölkproduktion och tåliga raser – går det ihop?

*Kan all mat importeras?

*Vägar och köpcentrum på jordbruksmark – hur smart är det?

*Är handelsavtalen rättvisa?

Detta var bara ett axplock på hur frågorna kan se ut som ställs i de olika kapitlen från boken och som man sedan diskuterar kring.

Övriga detaljer:

Startdatum: sön. den 23 februari (6 träffar)

Slutdatum: sön. den 6/4

Uppehållsdatum: v.10 (skolornas vinterlov)

Pris: 500 kr + boken ”Jorden vi äter”

Var: Studiefrämjandets lokaler på apoteksgränd 3

Anmälan: Studiefrämjandet 0660-185 85 (uppge om ni redan har boken ”jorden vi äter”, annars blir den beställd vid anmälningen)

Öviga frågor/upplysningar: Jenny Nilsson tel: 0738 – 37 90 62

Bra valpepp i Kramfors 1 februari

Lördagen den 1 februari deltog medlemmar från vår lokalförening i ett bra ”valpepp”-möte tillsammans med vänsterpartister från Härnösand, Kramfors och Sollefteå i Kramfors. Vår riksdagsledamot Christina Höj Larsen höll på ett utmärkt sätt i ett möte med mycket bra och öppen dialog om de frågor som blir viktiga för oss i valrörelserna inför EU-valet i maj och valen i september. Vi fick många tips och bytte idéer om hur, var och när vi kan jobba på bästa sätt med de olika frågorna och hur vi kan stötta varandra.

Att hälften av deltagarna på dagens valpepp är nya medlemmar säger något om känslan i Vänsterpartiet just nu: Glatt och framåt. Nu ska vi byta regering och politik! Det går bra för partiet, men vi vill och behöver bli fler. Så kom på nästa medlemsmöte den 26 februari kl 18 på ABF!